E-nauczanie w podstawie programowej

E-nauczanie w podstawie programowej

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. WPROST 
Nowa podstawa programowa nauczania zawiera zapis o obowiązku kształcenia uczniów w zakresie pracy z komputerem i stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych od I klasy szkoły podstawowej - przypomniała w czwartek w Sejmie wiceminister edukacji Krystyna Szumilas.

Odpowiadała ona na pytania posłanek PO Ewy Wolak i Urszuli Augustyn, które pytały o finansowanie i ramy prawne wprowadzenia e-nauczania do szkół.

Mówiąc o e-nauczaniu Szumilas podkreśliła, że "ważne jest, by środowisko, w którym uczy się uczeń, było środowiskiem wykorzystującym nowoczesne technologie informatyczne. Działania powinny być prowadzone na różnych płaszczyznach i muszą dotyczyć samego procesu nauczania, zarządzania szkołą i budowania zasobów internetowych i multimedialnych, ważnym elementem jest też nauczanie na odległość" - powiedziała.

Przypomniała, że standardy kształcenia nauczycieli obejmują przygotowanie w zakresie technologii informacyjnej - jest to obowiązkowe. Prowadzone są też zajęcia doskonalące z tego zakresu dla czynnych zawodowo nauczycieli wszystkich przedmiotów (od przedszkoli do szkół ponadgimnazjalnych).

Dodała, że w rozporządzeniu o dopuszczaniu do użytku szkolnego programów nauczania i podręczników umożliwiono ubieganie się o takie pozwolenie także dla podręczników w formie elektronicznej umieszczonych zarówno na nośnikach, jak i w internecie. Wprowadzono także m.in. możliwość prowadzenia dzienników szkolnych w formie elektronicznej.

Szumilas mówiła też, że projekty dotyczące rozwoju platform i zasobów edukacyjnych prowadzone są na poziomie centralnym, jak i w ramach regionalnych programów operacyjnych oraz programów krajowych, takich jak "Innowacyjna gospodarka", "Infrastruktura i środowisko", "Rozwój Polski wschodniej". Jako przykłady wymieniła m.in. takie projekty jak: "Lekki jak piórko", "E-szkoła", "Info-szkoła", "Multimedialna szafka dla uczniów".

Dodała, że regiony na ten cel zakontraktowały 246 mln zł, a na poziomie MEN jest to 100 mln zł. Wiceminister przypomniała również, że od kilku lat prowadzone są konsultacje on-line dla polskich nauczycieli uczących za granicą, a w połowie lutego tego roku ruszyło pilotażowe nauczanie dla polskich uczniów mieszkających za granicą; w pilotażu tym uczestniczy 24 uczniów w 12 krajach świata.

PAP