Fabryka inżynierów na AGH

Fabryka inżynierów na AGH

Dodano:   /  Zmieniono: 
Fot. Bastet78/Wikimedia Commons 
"Fabryka inżynierów", to projekt Akademii Górniczo-Hutniczej, jest jedną z wiodących uczelni technicznych w Polsce, którego celem jest zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. Projekt AGH jest odpowiedzią tej uczelni na spadek liczby zainteresowanych kształceniem na kierunkach technicznych. Krakowska uczelnia wykorzystała w nim swoje doświadczenia ze współpracy z różnymi gałęziami przemysłu oraz informacje na temat rynku pracy.
Projekt, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego, uzyskał akceptację Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Program obejmie m.in. utworzenie makrokierunku Ceramika, rozszerzenie programu na istniejących kierunkach Metalurgia, Inżynieria Materiałowa i Edukacja Techniczno-Informatyczna, Socjologia oraz na studiach międzykierunkowych Inżynieria Akustyczna, a także utworzenie nowej specjalności Pomiary technologiczne i biomedyczne na kierunku Elektrotechnika. Program przewiduje też  wzmocnienie współpracy uczelni z przedsiębiorstwami sektorów pozyskania i przetwórstwa surowców mineralnych.

Jednym z najważniejszych elementów projektu są kursy wyrównawcze dla studentów I roku AGH z matematyki i fizyki, które mają wyrównywać poziomu wiedzy z tych przedmiotów wyniesionej z  różnych szkół średnich, w szczególności przez tych absolwentów, którzy nie zadawali egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym. Uczestnictwo w tych kursach jest bezpłatne.
 
Szczegółowe informacje na temat projektu na stronie www.fi.agh.edu.pl.

em, www.studia.net