Żydowski Uniwersytet Otwarty zaczyna semestr

Żydowski Uniwersytet Otwarty zaczyna semestr

Dodano:   /  Zmieniono: 1
shalom.org
Historii, sztuce, teatrowi i literaturze żydowskiej będzie poświęcony cykl wykładów w ramach nowego semestru Żydowskiego Uniwersytetu Otwartego, który rozpoczyna się 15 lutego. Wykłady poprowadzą m.in. dr Jacek Leociak i Anda Rottenberg.
- To projekt mający na celu przybliżenie kultury żydowskiej oraz dostarczenie inspiracji do współczesnego wykorzystania dziedzictwa tej kultury - powiedziała koordynatorka projektu Edyta Całus z Fundacji Shalom. - Chodzi nam o pokazanie jak dawna aktywność warszawskich Żydów przekłada się na dzisiejszy obraz miasta. Jedną z  misji uniwersytetu jest też ukazanie współczesnego życia Warszawy przez pryzmat dziejów zamieszkujących ją Żydów. Kultura i życie intelektualne dawnych i współczesnych Żydów warszawskich zostaną również przedstawione na tle najważniejszych nurtów kultury żydowskiej - dodała Całus.

Wykłady Żydowskiego Uniwersytetu Otwartego odbywają się trzy razy w tygodniu w godz. 16.30-18.00 w Centrum Kultury Jidysz Fundacji Shalom. Dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego, którzy mogą w nich uczestniczyć w ramach wykładów uniwersyteckich, zajęcia są bezpłatne, a dla pozostałych uczestników opłata semestralna wynosi 150 zł. Kurs kończy się uzyskaniem certyfikatu Żydowskiego Uniwersytetu Otwartego. Nowy semestr rozpocznie się 15 lutego, a zakończy 2 czerwca. Rekrutacja na  wykłady potrwa do końca lutego, w przypadku pozostania wolnych miejsc. Chętni mogą zgłaszać akces pod  numerem (022) 620 30 36 (37 lub 38) lub pod adresem mailowym klub@shalom.org.pl.

W tym semestrze wykłady będą dotyczyły tematyki z zakresu historii (w kontekście zagłady; wierzeń i obyczajów oraz stosunków polsko-żydowskich), sztuki (m.in. będą poświęcone żydowskim malarzom Maurycemu Gottliebowi i Samuelowi Hirszenbergowi), teatru (m.in. o pierwszych wykonawcach żydowskich - komediantach purymowych i żydowskich trubadurach), literatury żydowskiej (m.in. o jej podstawowych pojęciach, problemach, zjawiskach i perspektywach badawczych) oraz etyki judaizmu (m.in. o podstawach małżeństwa i życiu w  rodzinie żydowskiej). Wykłady wygłoszą m.in. Hanna Kossowska (warszawska Gmina Wyznaniowa Żydowska), dr Jacek Leociak (IBL PAN), dr Joanna Lisek (UWr), dr Renata Piątkowska (MHŻP), Anda Rottenberg, dr Karolina Szymaniak (UJ), Bella Szwarcman-Czarnota (Midrasz) oraz dr Jolanta Żyndul (UW).

To już trzeci semestr wykładów w ramach Żydowskiego Uniwersytetu Otwartego. - Chętnych jest bardzo wielu, często więcej niż wolnych miejsc. Obecnie obserwujemy wzrost zainteresowania kulturą żydowską, a to jedyne miejsce, gdzie osoby zainteresowane mogą zdobywać lub pogłębiać swoją wiedzę w tym zakresie. W wykładach może uczestniczyć ok. 50 studentów z UW i ok. 30 osób zainteresowanych. W projekcie biorą udział głównie osoby młode, ale także w średnim i starszym wieku, które pragną uzupełnić swoją wiedzę -  powiedziała Całus. Jak zaznaczyła, w ramach każdego semestru poruszane są różne zagadnienia, a kultura żydowska jest przedstawiana z różnych perspektyw i w różnych kontekstach. - Planujemy kolejne semestry wykładów poszerzone także o  różnego rodzaju warsztaty, w ramach których uczestnicy będą mogli wykorzystywać zdobytą wiedzę do podejmowania indywidualnych działań twórczych - dodała koordynatorka projektu.

pap, ps

 1

Czytaj także