Politechnika Warszawska kusi Automatyką i Robotyką

Politechnika Warszawska kusi Automatyką i Robotyką

Politechnika Warszawska (fot. Marcin Białek/Wikipedia)
Na Politechnice Warszawskiej 1 grudnia ruszyła rekrutacja na nowy kierunek studiów drugiego stopnia Automatyka i Robotyka w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej. Kierunek jest przeznaczony dla absolwentów studiów I stopnia automatyki i specjalności pokrewnych oraz absolwentów innych kierunków, którzy chcą przekwalifikować się i dzięki temu zwiększyć szansę znalezienia atrakcyjnej pracy. Studia są bezpłatne, a zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym - pierwszych 30 studentów rozpocznie naukę na nowym kierunku 20 lutego 2012 roku.
Nowy kierunek, utworzony na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych, ma kształcić specjalistów poszukiwanych na rynku pracy - automatyka, tuż po informatyce, należy do specjalności technicznych, na które na rynku jest obecnie najwyższe zapotrzebowanie. 

Studia na nowym kierunku są bezpłatne, a zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym. Długość studiów jest zależna od przygotowania kandydatów. Dla absolwentów Automatyki i Robotyki I stopnia oraz kierunków pokrewnych trwają one 3 semestry z kolei dla absolwentów studiów I stopnia kierunków tematycznie odległych od Automatyki i Robotyki są o semestr dłuższe (pierwszy semestr jest wówczas semestrem wyrównawczym). 

Przedstawiciele Politechniki Warszawskiej zapewniają, że absolwenci nowego kierunku zyskają zaawansowaną wiedzę i umiejętności potrzebne do twórczego działania w zakresie: analizy, projektowania i konstrukcji układów i systemów automatyki; sterowania i oprogramowania systemów robotyki przemysłowej i usługowej oraz projektowania systemów wspomagania decyzji. Będą również biegli w problematyce technik decyzyjnych i wiedzy systemowej oraz przygotowani do rozwiązywania złożonych interdyscyplinarnych problemów z zakresu automatyki i robotyki w przemyśle. - Silnym atutem naszych studiów, poza mocnym zapleczem dydaktycznym i naukowym, jest przede wszystkim ich praktyczny aspekt. Studenci mają wiele możliwości zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce, bierzemy bowiem udział w wielu projektach badawczych, realizowanych zarówno samodzielnie przez naszą uczelnie, jak i we współpracy z firmami zewnętrznymi – potencjalnymi pracodawcami. Warto dodać, że udział w takich projektach wiąże się nie tylko z nabyciem nowych umiejętności i profesjonalnych kontaktów, ale i z korzyściami finansowymi –  wyjaśnia  Maciej Stefańczyk, doktorant pierwszego roku na kierunku Automatyka i Robotyka.

arb, materiały prasowe

Czytaj także

 0