Nasz świat składa się z matematyki

Nasz świat składa się z matematyki

Projekt: Zasada złotego podziału i ciąg Fibonacciego są powszechne w otaczającym nas świecie. Szkoła Podstawowa nr 199 w Łodzi

Niejednemu młodemu człowiekowi matematyka śniła się w nocy. Tymczasem dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 199 w Łodzi matematykę widzą wszędzie naokoło. I nie jest to efekt stresu wywołanego tym przedmiotem, ale zaciekawienia otaczającą rzeczywistością.

Nazwa projektu jest tak naukowa, że już bardziej nie można: „Zasada złotego podziału i ciąg Fibonacciego są powszechne w otaczającym nas świecie”. Wystarczy się tych nazw nie wystraszyć, żeby szybko zrozumieć, co się za nimi kryje. Bo złoty podział to nic innego jak proporcja, w której dzielimy odcinek na część krótszą i dłuższą tak, że stosunek długości tej pierwszej do tej drugiej jest taki sam, jak części dłuższej do całego odcinka. A ciąg Fibonacciego to po prostu ciąg liczb, z których każda następna jest sumą dwóch poprzednich, czyli 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21… itd. Czy takie arytmetyczne i geometryczne porządki można odnaleźć naokoło nas? Młodzi naukowcy właśnie takie mieli zadanie. Zapuszczali się więc w świat roślin, zwierząt, szukali też tych prawidłowości w architekturze. Bo wszędzie tam są, ale by to dostrzec potrzeba szczypty wyobraźni.

Najważniejsze jednak, że matematyka stała się szkolnym badaczom bliższa niż kiedykolwiek, choć tak daleka od kredy i tablicy. Okazało się też, że jest nam wszystkim potrzebna, bo pomaga rozumieć świat. Często lepiej niż jakiekolwiek inne dyscypliny.

Hasło przewodnie: W Łodzi stało się coś niesłuchanego! Matematyka zeszła z tablicy i poszła, do parku, do zoo i do wielkiej galerii handlowej. Wszędzie tam odnaleźli ją młodzi badacze.

Galeria:
Fibonaci