Mikołaj Kopernik.
Łatwy quiz z życia i działalności astronoma

Mikołaj Kopernik to jeden z najwybitniejszych, jeśli nie najwybitniejszy naukowiec w polskiej historii. Jego teoria heliocentryczna zmieniła świat i nie ma w tym zdaniu nawet cienia przesady. W naszym quizie sprawdzisz swoją wiedzę o Mikołaju Koperniku. Nie powinien on sprawić nikomu większej trudności.
Twój wynik:

1 / 12 W którym wieku urodził się Mikołaj Kopernik?

XIII
XV
XVII

2 / 12 Mikołaj Kopernik pochodził z rodziny:

Szlacheckiej
Kupieckiej
Chłopskiej

3 / 12 Mikołaj Kopernik urodził się w:

Krakowie
Warszawie
Toruniu

4 / 12 Miasto, w którym studiował Mikołaj Kopernik to:

Kraków
Bolonia
Padwa
Wszystkie powyższe

5 / 12 Co głosiła teoria heliocentryczna Kopernika?

Ziemia jest w centrum Wszechświata
Słońce jest w centrum Wszechświata
Ziemia jest w centrum Układu Słonecznego

6 / 12 Jak nazywało się najsłynniejsze dzieło, w którym Kopernik opisał teorię heliocentryczną?

O obrotach sfer niebieskich
Bóg, gwiazdy, Słońce i Ziemia
Astronomia Nova

7 / 12 Jaką funkcję kościelną pełnił Mikołaj Kopernik?

Biskup
Proboszcz
Kanclerz kapituły katedralnej

8 / 12 Kopernik był kanonikiem kapituły przy katedrze:

Warmińskiej
Gdańskiej
Krakowskiej

9 / 12 Mikołaj Kopernik nie był:

Lekarzem
Malarzem
Prawnikiem

10 / 12 W którym roku zmarł Mikołaj Kopernik?

1473
1543
1643

11 / 12 W którym z tych miast nie stoi pomnik Mikołaja Kopernika?

Warszawa
Toruń
Malbork

12 / 12 Uczelnia, w którym mieście w Polsce nosi imię Mikołaja Kopernika?

Uniwersytet w Toruniu
Uniwersytet w Lublinie
Uniwersytet w Olsztynie