NRL popiera stanowczy apel lekarzy do rządzących. „Bezczynność rażącym zaniedbaniem”

NRL popiera stanowczy apel lekarzy do rządzących. „Bezczynność rażącym zaniedbaniem”

Prof. Andrzej Matyja
Prof. Andrzej Matyja / Źródło: Newspix.pl / grzegorz lyko/fokusmedia
Lekarze domagają się podjęcia przez rządzących bardziej stanowczych działań w walce z epidemią koronawirusa. „Niekorzystnie kształtująca się od dłuższego czasu sytuacja epidemiczna w kraju wymaga podjęcia stanowczych kroków, które według dostępnej obecnie wiedzy naukowej mogą przyczynić się do poprawy tej sytuacji” – czytamy w stanowisku Naczelnej Rady Lekarskiej.

Rządzący dyskutują nad wprowadzeniem nowych obostrzeń, w związku z trwająca czwartą falą pandemii . Ze świata napływają też niepokojące doniesienia dotyczące wariantu Omikron.

Lekarze apelują do rządzących o działania

W związku z rozwojem pandemii, lekarze chorób zakaźnych wystosowali w niedzielę 28 listopada apel do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Zdrowia, Marszałka Sejmu RP i Marszałka Senatu RP.

„My, specjaliści chorób zakaźnych, członkowie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, którzy od blisko dwóch lat leczymy chorych z COVID-19, w związku z olbrzymią liczbą zachorowań i zgonów spowodowanych COVID-19, ograniczeniem dostępu do opieki zdrowotnej pacjentom z innymi chorobami, oraz niepewnością związaną z pojawianiem się nowych wariantów wirusa apelujemy o:

  1. Podjęcie w trybie pilnym prac nad aktami prawnymi umożliwiającymi kontrolowanie przez pracodawców posiadania przez pracowników Unijnego Certyfikatu COVID (UCC) i podejmowanie stosownych działań w obrębie zakładu pracy.
  2. Podjęcie w trybie pilnym prac nad aktami prawnymi ograniczającymi dostęp osób nie posiadających UCC do miejsc publicznych w zamkniętych przestrzeniach lub gdy niemożliwe jest zachowanie dystansu.
  3. Podjęcia działań eliminujących i penalizujących wysokimi karami proceder oszustw związanych ze szczepieniami.
  4. Zmobilizowanie służb porządkowych do egzekwowania już obowiązujących przepisów dotyczących noszenia masek w publicznych przestrzeniach zamkniętych”.

Apel podpisali wszyscy członkowie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, w tym prezes prof. Robert Flisiak, wiceprezesi prof. Małgorzata Pawłowska i prof. Krzysztof Tomasiewicz oraz m.in. prof. Krzysztof Simon.

Naczelna Rada Lekarska popiera apel lekarzy zakaźników

Apel oficjalnie poparło prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, czyli lekarskiego samorządu. Prezesem NRL jest prof. Andrzej Matyja.

„W sytuacji niepokojąco wzrastającej liczby zakażeń i zgonów spowodowanych COVID-19, pojawianiem się nowych wariantów wirusa, które w innych krajach spowodowały już wprowadzenie restrykcji przez tamtejsze władze Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej uważa, że władze publiczne powinny bezwzględnie wysłuchać głosu specjalistów z dziedziny epidemiologii i chorób zakaźnych” – czytamy.

„Samorząd lekarski uważa, że niekorzystnie kształtująca się od dłuższego czasu sytuacja epidemiczna w kraju wymaga podjęcia stanowczych kroków, które według dostępnej obecnie wiedzy naukowej mogą przyczynić się do poprawy tej sytuacji tj. zmniejszenia liczby zachorowań i zgonów z powodu COVID-19 oraz zabezpieczyć dostęp osób z innymi schorzeniami do opieki zdrowotnej. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych są wyraźnym sygnałem, że dalsza bezczynność władz jest rażącym zaniedbaniem bezpieczeństwa publicznego i zdrowia mieszkańców kraju” – podkreśla prezydium NRL w swoim stanowisku.

Czytaj też:
Nowe obostrzenia przez wariant Omikron. Minister zdrowia zapowiada zmiany

Źródło: WPROST.pl
 0

Czytaj także