Dymisja gen. Mirosława Różańskiego. BBN: Decyzję podejmie prezydent

Dymisja gen. Mirosława Różańskiego. BBN: Decyzję podejmie prezydent

Dodano:   /  Zmieniono: 
Generał broni Mirosław Różański
Generał broni Mirosław Różański Źródło: Newspix.pl / Bogdan Hrywniak
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego poinformowało, że do prezydenta dotarła informacja o dymisji złożonej przez Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych generała broni Mirosława Różańskiego.

Dymisja generała Różańskiego nie jest przesądzona, mimo że minister obrony narodowej Antoni Macierewicz wypowiedzenie przyjął. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego przypomina, że „zgodnie z art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, żołnierz zawodowy zajmujący stanowisko służbowe Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, może być zwolniony ze stanowiska przed upływem kadencji przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej lub na jego wniosek, jeżeli przemawiają za tym uzasadnione potrzeby Sił Zbrojnych”.

Decyzję w sprawie dymisji generała broni Mirosława Różańskiego Andrzej Duda podejmie po tym, jak otrzyma oficjalny wniosek z resortu obrony.

W związku z prośbą o dymisję z pełnionego stanowiska złożoną przez DGRSZ, jego obowiązki obejmie dotychczasowy I zastępca gen. Leszek Surawski.

Generał Mirosław Różański został powołany na pierwszego Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, po tym jak DORSZ powołano do istnienia w 2015 roku na mocy reformy systemu dowodzenia Wojskiem Polskim z 2014 roku. Jego kadencja miała upłynąć w 2018 roku.

Generał Mirosław Różański Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Zmechanizowanych ukończył z wyróżnieniem w 1986 roku. W 2011 roku otrzymał stopień doktora w zakresie nauk o obronności. W swojej karierze dowodził m.in. plutonem, kompanią oraz batalionem. Był także szefem sztabu brygady, a w 1999 roku został dowódcą 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w Międzyrzeczu.

Stopień generała otrzymała w 2005 roku i ponownie objął dowództwo 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w Międzyrzeczu. Służył także podczas misji Wojska Polskiego w Iraku oraz Afganistanie. Od 2009 roku dowodził 11 Dywizją Kawalerii Pancernej. W 2015 roku został Dowódcą Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych. 1 sierpnia tego samego roku otrzymał kolejną gwiazdkę generalską i został generałem broni.

W swojej karierze przysłużył się unowocześnieniu polskiej armii – wdrażał do użytku KTO Rosomak oraz opracował nowy model szkolenia strzelców wyborowych.

Pierwszy Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych był także jednym z pierwszych czynnych wojskowych bardzo aktywnych na Twitterze.

Źródło: BBN