Likwidacja gimnazjów w Warszawie kosztowała będzie 80 mln zł

Likwidacja gimnazjów w Warszawie kosztowała będzie 80 mln zł

Warszawa (fot. marchello74.Fotolia.pl) 
Reforma edukacji związana z likwidacją gimnazjów kosztowała będzie Warszawę 80 milionów złotych – wynika z szacunków ratusza.

O koszty związane z reformą edukacji zapytał w interpelacji radny Platformy Obywatelskiej Lech Jaworski.„Wydatki z tym związane dotyczyć będą w szczególności konieczności przygotowania odpowiedniej infrastruktury, tj. pracowni przedmiotowych w szkołach podstawowych, a w gimnazjach przekształcanych w szkoły podstawowe utworzenia świetlic, placów zabaw i stołówek szkolnych” – pisze w odpowiedzi wiceprezydent miasta Włodzimierz Paszyński.

Paszyński dodaje ponadto, że niezbędne będzie przygotowanie szkół zawodowych do realizacji nowej podstawy programowej. „Szacowane koszty wykonania tych działań to około 80 mln zł do poniesienia w najbliższym czasie” – pisze.

Nie są to jednak jedyne koszty. Do kwoty tej należy dodać wypłatę odpraw dla nauczycieli, którzy nie będą mogli uczyć w przekształconych placówkach oświaty. „Obecnie trudno jednak oszacować koszty tych odpraw” – dodał.

Co zakłada reforma edukacji?

Głównym założeniem reformy przyjętej przez rząd, a która zgodnie z planem ma zostać przyjęta przez Sejm na początku 2017 roku, będzie likwidacja gimnazjów i przywrócenie ośmioletniej szkoły podstawowej i czteroletniego liceum. Pierwszym etapem zmian będzie stopniowe wygaszanie gimnazjów poprzez wstrzymanie rekrutacji do tego typu szkół i przyjmowanie uczniów. W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie, którzy w roku 2016/2017 ukończyli VI klasę szkoły podstawowej trafią do klasy VII.

Ostatni rocznik objęty nauką w gimnazjach skończy w nich naukę w roku 2018/2019, dzięki czemu 1 września 2019 roku znikną gimnazja. Ich wygasanie może polegać na przekształceniu w ośmioletnią szkołę podstawową lub włączenie go do takiej. Możliwe będzie także: przekształcenie gimnazjum w liceum ogólnokształcące albo technikum; włączenie gimnazjum do liceum ogólnokształcącego lub technikum; przekształcenie dotychczasowego gimnazjum w branżową szkołę I stopnia lub włączenie gimnazjum do branżowej szkoły I stopnia.

Wydłużenie nauki w liceach obejmie lata 2019-2023. W roku szkolnym 2019/2020 w klasach I liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia edukację rozpoczną dzieci kończące klasę III gimnazjum i dzieci kończące klasę VIII szkoły podstawowej. Dzieci kończące gimnazjum będą kształciły się w 3-letnich liceach ogólnokształcących i 4-letnich technikach, natomiast dzieci kończące VIII klasę szkoły podstawowej rozpoczną naukę w 4-letnim liceum lub 5-letnim technikum.

Źródło: TVN Warszawa, wprost.pl