Sceny rodem z kina akcji. BOR pokazuje nowy spot zachęcający do służby

Sceny rodem z kina akcji. BOR pokazuje nowy spot zachęcający do służby

Screen ze spotu BOR
Screen ze spotu BOR Źródło:Facebook / @BiuroOchronyRzadu
Biuro Ochrony Rządu opublikowało nowy spot zachęcający do wzięcia udziału w naborze do służby przygotowawczej w BOR.

Na stronie Biura Ochrony Rządu opublikowano spot zachęcający potencjalnych rekrutów. Aktualnie prowadzony jest nabór do służby przygotowawczej w BOR.

facebook

Kto może pełnić służbę w BOR?

Przyjęcia do Biura Ochrony Rządu są realizowane w miarę potrzeb i mają ograniczony limit. Dotyczą kandydatów o szczególnych kwalifikacjach przydatnych w służbie. Służbę w BOR może pełnić osoba niekarana za popełnienie przestępstw, korzystająca z pełni praw publicznych, gotowa podporządkować się dyscyplinie służbowej, potrafiąca dostosować się do trudnych warunków pełnienia służby.

Kandydat musi posiadać polskie obywatelstwo, co najmniej średnie wykształcenie, zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacji uzbrojonej (w czasie pokoju) i uregulowany stosunek do służby wojskowej poprzez przeniesienie do rezerwy (nie dotyczy absolwentów szkół wyższych i kobiet).

Źródło: WPROST.pl / Facebook, bor.gov.pl