Agata Zielińska została powołana na Rzecznika Funduszy Europejskich

Agata Zielińska została powołana na Rzecznika Funduszy Europejskich

Flaga UE przed siedzibą KE
Flaga UE przed siedzibą KEŹródło:Fotolia / fot. Andrey Kuzmin
Minister rozwoju i finansów powołał Agatę Zielińską na Rzecznika Funduszy Europejskich w zakresie krajowych programów operacyjnych – podał resort rozwoju.

„Stanowi to wypełnienie przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020” – podkreślił resort.

– Jestem przekonany, że powołanie Rzecznika Funduszy Europejskich usprawni kontakt pomiędzy poszczególnymi instytucjami a beneficjentami. Uwagi i opinie zgłaszane Rzecznikowi przyczynią się do zwiększenia skuteczności wdrażania Programów, a tym samym poprawi się efektywność wydatkowania środków publicznych i prywatnych – powiedział wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński, który wręczył powołanie.

W ramach swoich zadań Rzecznik podejmuje następujące zadania:

  • organizuje proces przyjmowania zgłoszeń od wnioskodawców, beneficjentów i innych interesariuszy funduszy europejskich, dotyczących utrudnień i propozycji usprawnień w zakresie realizacji krajowych programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020: Programu Infrastruktura i Środowisko, Programu Inteligentny Rozwój, Programu Wiedza Edukacja Rozwój, Programu Polska Cyfrowa, Programu Polska Wschodnia, Programu Pomoc Techniczna;
  • konsultuje, wspomaga i nadzoruje analizowanie otrzymanych zgłoszeń;
  • udziela wyjaśnień w zakresie otrzymanych zgłoszeń;
  • na podstawie otrzymanych zgłoszeń dokonuje okresowych przeglądów procedur w ramach krajowych programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020 i formułuje propozycje usprawnień;
  • sporządza roczny raport ze swojej działalności i przedkłada go właściwym instytucjom zarządzającym, podano też w materiale.
Źródło: mr.gov.pl