Gersdorf odpowiedziała na apel Ziobro. „Zobowiązanie do zwołania KRS zostanie zrealizowane”

Gersdorf odpowiedziała na apel Ziobro. „Zobowiązanie do zwołania KRS zostanie zrealizowane”

Małgorzata Gersdorf
Małgorzata Gersdorf / Źródło: Newspix.pl / DAMIAN BURZYKOWSKI
I Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf odpowiedziała na apel ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro dotyczący zwołania pierwszego posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa.

„Odpowiadając na Pana pismo, które otrzymałam wczoraj, w odniesieniu do zobowiązania Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do zwołania posiedzenia instytucji mającej pełnić funkcję Krajowej Rady Sądownictwa celem wyboru przewodniczącego tego gremium, uprzejmie informuję Pana Ministra, że zobowiązanie to jest mi znane, gdyż wprost wynika z przepisów prawa i zostanie zrealizowane zgodnie z prawem” – pisze Gersdorf.

Dodaje, że w odniesieniu do oceny kwalifikacji nowopowołanych asesorów, „troska Pana Ministra jest zupełnie nieuzasadniona”. „Po pierwsze dlatego, że Krajowa Rada Sądownictwa, przed którą zawisły sprawy asesorów nie wypowiedziała się negatywnie w tej kwestii, a zatem zaaprobowała Pana wnioski. Po drugie instytucja mająca pełnić funkcję KRS nie ma szansy oceny tych wniosków z uwagi na wprowadzaną w nowej ustawie procedurę i tryb oceny kandydatów” – pisze I prezes SN.

„Podzielając Pana troskę o dobro wymiaru sprawiedliwości muszę wyrazić zdziwienie, że dotychczas nie podjął Pan działań zamierzających do obsadzenia kilkuset wakatów na stanowiskach sędziowskich” – kończy Gersdorf.

Pismo ministra sprawiedliwości do I prezes SN

Przypomnijmy, minister sprawiedliwości wysłał do I Prezes Sądu Najwyższego pismo, w którym prosił o niezwłoczne wyznaczenie terminu pierwszego posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa. Zbigniew Ziobro na wstępie podkreślał, że „dobro wymiaru sprawiedliwości i konieczność dochowania standardów wymaga, aby Krajowa Rada Sądownictwa – zgodnie ze swymi kompetencjami – dokonała w ustawowym terminie oceny kwalifikacji 86 asesorów”. Minister sprawiedliwości pisze, że 25 stycznia 2018 roku wniósł o powierzenie tym asesorom pełnienia obowiązków sędziowskich.

„W związku z art. 20 ust. 3 Ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa z 12 maja 2011 roku – zwracam się o niezwłoczne zwołanie przez Panią pierwszego posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa z udziałem sędziów wybranych na członków Rady uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 6 marca 2018 roku” – napisał Ziobro.

Jak zaznaczył dalej Ziobro, dwumiesięczny termin na dokonanie przez KRS oceny kwalifikacji nowo powołanych asesorów, mija 25 marca 2018 roku. „Niewyrażenie w terminie takiej oceny byłoby w praktyce nieuzasadnionym ograniczeniem kompetencji Rady w sprawie, która jest istotna dla funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości” – podkreślił.

Czytaj także:
Jest nowy projekt PiS dotyczący KRS. Zmiany dot. zwołania pierwszego posiedzenia

Czytaj także

Czytaj także