Polski franciszkanin nominowany przez papieża Franciszka

Polski franciszkanin nominowany przez papieża Franciszka

Papież Franciszek
Papież Franciszek / Źródło: Newspix.pl / ZUMA
Ojciec Święty mianował trzech sędziów trybunału kościelnego Państwa Watykańskiego. Jednym z nich został o. Robert Leżohupski, polski franciszkanin konwentualny.

– Trybunał dla Państwa Watykańskiego jest trybunałem, który odpowiada kompetencjom tych wszystkich trybunałów, które są w każdej diecezji, z tym, że na tej części diecezji rzymskiej, która przynależy do państwa-miasta Watykanu – tłumaczy o. Leżohupski.

– Ja zostałem wezwany tutaj w 2016 roku. Wcześniej pracowałem w Afryce na misjach, w Kenii, Nairobi. Do Kenii wyjechałem z Poznania, gdzie pracowałem na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, czyli to prawo, czy świeckie, czy kanoniczne, idzie ze mną przez całe życie – mówi. Jak dodał, jeszcze przed wstąpieniem do zakonu, ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

O. Robert Leżohupski urodził się 7 września 1974 r. w Gdańsku. W latach 1989-1993 uczęszczał do III Liceum Ogólnokształcącego (znanej w tym mieście „Topolówki”), a następnie w latach 1993-1998 studiował prawo na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie uzyskał tytuł magistra. Rok wcześniej wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych. Święcenia kapłańskie otrzymał w 2004 roku.

Ukończył także teologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł magistra. W 2008 roku uzyskał doktorat z prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. W latach 2008-2012 pracował na wydziale teologicznym Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Jednocześnie był duszpasterzem akademickim. W 2012 wyruszył jako misjonarz do Kenii, gdzie był wykładowcą prawa kanonicznego. Następnie w 2016 podjął pracę w Penitencjarii Apostolskiej w Rzymie.

Źródło: Radio Watykańskie, Wprost.pl
 0

Czytaj także