Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej, dotyczących ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskaniem, wykorzystaniem i ujawnianiem.

„Obecnie krajowe przepisy funkcjonujące w państwach UE tworzą nierówny poziom ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. Różnice te mogą zniechęcać przedsiębiorców do podejmowania działalności o charakterze międzynarodowym, zwłaszcza w obszarze wymagającym inwestowania w innowacyjność” – czytamy w komunikacie.

W projekcie zaproponowano m.in.: uszczegółowienie definicji tajemnicy przedsiębiorstwa, wprowadzenie nowych środków ochrony prawnej w sytuacji naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa i wprowadzenie odpowiedzialności karnej osób, które wykorzystają lub ujawnią tajemnicę przedsiębiorstwa, podano także.

„Dzięki zaproponowanym rozwiązaniom, uczestnicy jednolitego rynku wewnętrznego UE będą mogli korzystać z takiej samej ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. Powinno to z jednej strony zniechęcać do nieuczciwej konkurencji, a z drugiej – ma tworzyć ramy prawne do korzystania z know-how. Dzięki temu UE powinna stać się bardziej konkurencyjnym rynkiem” – czytamy dalej.

Zaproponowano, aby nowe przepisy weszły w życie po 7 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Czytaj także:
PFN promuje Polskę, wysyłając polskim parlamentarzystom albumy z papieżem

Czytaj także

 0