Co z więźniami w czasie koronawirusa? Wystosowano ważny apel

Co z więźniami w czasie koronawirusa? Wystosowano ważny apel

Więzienie, zdj. ilustracyjne
Więzienie, zdj. ilustracyjne Źródło:Fotolia / angelo.gi
Z powodu epidemii koronawirusa od 19 marca obowiązuje całkowite ograniczenie wizyt w zakładach karnych. Rodziny osadzonych są zdezorientowane. Nie tylko bowiem drastycznie ograniczono im prawo do widzeń, ale pozbawiono ich również dostępu do informacji dotyczących skazanych bliskich im osób. W tej sytuacji Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska „Pro Civium” postanowiło wziąć sprawy w swoje ręce.

Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska „Pro Civium bardzo negatywnie ocenia politykę Służby Więziennej, uznając ją „za godzącą w standardy państwa prawa”. Chodzi o to, że w dobie koronawirusa, kiedy kontakty w formie widzeń czy przepustek są bardzo ograniczone, więźniowie nie mają też możliwości częstszego korzystania z dostępu do telefonów. Dodatkowo, zasłaniając się przepisami, Służba Więzienna nie udziela rodzinom osadzonych żadnych informacji.

Ważny apel Stowarzyszenia

Sprawa jest poważna i dotyczy wielu tysięcy Polaków. Według stanu na dzień 19 kwietnia 2019 r., zaludnienie zakładów karnych i aresztów śledczych w skali kraju wynosi 94,1 proc. Oznacza to, że w polskich więzieniach przebywa łącznie ponad 75 tys. skazanych, w tym ponad 3 tys. kobiet.

Dla zobrazowania skali, wystarczy sobie wyobrazić, iż liczby te plasują więziennictwo swoją wielkością obok 28 miast polskich miast w przedziale statystycznym od 100 000 do 249 999 mieszkańców tj. Gdynia, Częstochowa, Sosnowiec, Radom, Toruń, Kielce, Rzeszów, Gliwice, Zabrze, Olsztyn, Bielsko-Biała, Bytom, Zielona Góra, Rybnik, Ruda Śląska, Tychy, Opole, Gorzów Wielkopolski, Dąbrowa Górnicza, Elbląg, Płock, Wałbrzych, Włocławek, Tarnów, Chorzów, Koszalin, Kalisz, Legnica. Gdyby dodać członków rodzin osób osadzonych, często będących porządnymi ludźmi, których spotkał zawiły los, niefortunny osąd czy przymusowy areszt - byłoby to jedno z największych miast w Polsce.

Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska „Pro Civium” nie zamierza się bezczynnie przyglądać, gdy tylu ludziom dzieje się krzywda, a we włoskich więzieniach z tego samego powodu już doszło do buntów. Dlatego wystosowało ważny apel. „W związku z setkami telefonów, które w ostatnim tygodniu odebraliśmy od zaniepokojonych sytuacją bliskich osób skazanych, w obliczu fali fake newsów, którymi igra się emocjami tych ludzi, w dniu 19 marca 2020 roku, na ręce Dyrektora Generalnego Służby Więziennej Stowarzyszenie złożyło propozycję bezpłatnego użyczenia naszej infolinii 0 800 oraz Serwisu dla Rodzin Pozbawionych Wolności i Osób Skazanych z czatem on-line do potrzeb kampanii informacyjnej dla bliskich skazanych” - informują w specjalnym oświadczeniu członkowie i wolontariusze organizacji, którzy do tej pory nie dostali odpowiedzi od Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

Czym zajmuje się Stowarzyszenie?

Członkowie Stowarzyszenia Inicjatywa Obywatelska „Pro Civium” pomagają w resocjalizacji skazanych po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności, tym samym zapobiegając ich recydywie. Wspierają również ich bliskich we właściwej readaptacji byłych osadzonych w rodzinie, lokalnej społeczności oraz miejscu pracy.

„Jeżeli pomożemy pozbawionym wolności, po zakończeniu kary, znaleźć zatrudnienie, uporządkować sferę materialno-bytową (większość z nich boryka się np. z problemami egzekucji, czy windykacji uniemożliwiającymi normalny start), udzielimy wsparcia prawnego, zawodowego oraz psychologicznego w naprawie spraw bieżących, to istnieje, naprawdę, duże prawdopodobieństwo, że obok nas zamieszkają normalni, tj. przystosowani społecznie ludzie” – tłumaczą i dla poparcia swoich działań pokazują przykład Norwegii Czy Holandii, gdzie taki model resocjalizacji sprawdził się do tego stopnia, że aktualnie zamyka się zakłady karne z braku sprawców przestępstw.

Oświadczenie Stowarzyszenia Inicjatywa Obywatelska „Pro Civium”

Stowarzyszenie działa non profit, nie prowadzi działalności zarobkowej. Utrzymuje się wyłącznie z darowizn i składek członkowskich. Jeśli chcecie wspomóc działalność Stowarzyszenia, możecie wpłacić pieniężną cegiełkę na realizację zadań regulaminowych organizacji. Darowiznę można przekazać w formie przelewu na rachunek bankowy organizacji pomocpostpenitencjarna.pl/przekaz-darowizne lub za pośrednictwem wpłaty w banku lub w urzędzie pocztowym na rachunek bankowy.

Czytaj też:
Boisz się koronawirusa? Koniecznie zaopatrz się w to urządzenie