Od 19 kwietnia dzieci wracają do żłobków i przedszkoli. Co z zasiłkami opiekuńczymi?

Od 19 kwietnia dzieci wracają do żłobków i przedszkoli. Co z zasiłkami opiekuńczymi?

Przedszkole, zdj. ilustracyjne
Przedszkole, zdj. ilustracyjne Źródło: Shutterstock / Ekaterina Dvoryaninova
W poniedziałek 19 kwietnia ponownie otwarte są żłobki, zerówki czy przedszkola. To też spora zmiana wz. z zasiłkiem opiekuńczym, który rodzice dzieci w wieku poniżej 7 lat mogli otrzymywać do 18 kwietnia.

W poniedziałek 19 kwietnia weszła w życie nowelizacja rozporządzenia ministra edukacji i nauki w sprawie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w czasie epidemii COVID-19, dotycząca m.in. działania przedszkoli i szkół. Przestało też obowiązywać rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej zawieszające stacjonarne funkcjonowanie żłobków.

W związku z pandemią stacjonarne funkcjonowanie publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, czyli zerówek oraz innych form wychowania przedszkolnego zostało zawieszone od 29 marca. Zajęcia były realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego ustalonego przez dyrektora sposobu realizowania zajęć. Od 29 marca zawieszone było też stacjonarne funkcjonowanie publicznych i niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych.

Jednocześnie dyrektorzy mieli obowiązek zorganizować zajęcia w placówce dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a także dla dzieci m.in. pracowników medycznych, pomocy społecznej, służb porządkowych i oświaty. Zajęcia były organizowane na wniosek rodziców.

Czytaj też:
Czarnek o powrocie dzieci do szkół. Wskazał możliwy termin

Żłobki i przedszkola otwarte od 19 kwietnia. Co z zasiłkami opiekuńczymi?

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej poinformowało w ubiegłym tygodniu, że w związku z otwarciem żłobków i przedszkoli dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał jedynie do 18 kwietnia, nawet jeśli rodzice już złożyli wniosek o jego wypłatę do 25 kwietnia. Podało, że nie będzie konieczne składanie nowych wniosków lub korygowania wniosków już złożonych.

MRiPS zaznaczył jednocześnie, że zasiłek nadal będzie przysługiwał w przypadkach, gdy nastąpi nieprzewidziane zamknięcie danej placówki lub ograniczone funkcjonowanie w związku z COVID-19. W takiej sytuacji w celu wypłaty zasiłku za okres po 18 kwietnia 2021 r. (tj. od 19 kwietnia) rodzice będą zobowiązani do złożenia nowego wniosku o wypłatę zasiłku – za okres, w jakim placówka jest zamknięta.Źródło: PAP
 0

Czytaj także