Komisja Kultury i Środków Przekazu zagłosowała ws. „Lex TVN"

Komisja Kultury i Środków Przekazu zagłosowała ws. „Lex TVN"

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu
Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu / Źródło: Sejm
Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu nie zgodziła się na wniosek opozycji o odrzucenie projektu lex TVN.

We wtorek 27 lipca posłowie z sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu zajęli się projektem „Lex TVN”. Inicjatywę posłów PiS w ostrych słowach skrytykowali posłowie opozycji, zwracając uwagę m.in. na fakt, że przyjęcie ustawy będzie miało niekorzystny wpływ na relacje polsko-amerykańskie. Po godz. 14 odbyło się głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (druk nr 1389). Oddano 29 głosów – 12 było za, 16 było przeciwko, 1 – wstrzymujący się. Wniosek został odrzucony.

Lex TVN – co zakłada?

Przypomnijmy, że projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji pojawił się w Sejmie niespodziewanie w środę 7 lipca wieczorem. W myśl nowelizacji zmieniono art. 35. Obecne zapisy mówią, że koncesja może zostać udzielona firmie, której siedziba znajduje się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tak jest w przypadku TVN-u, którego właścicielem jest koncern Discovery z USA. Amerykanie zarządzają jednak stacją za pośrednictwem spółki Polish Television Holding BV, zarejestrowaną w Holandii. Ponad rok temu stacja TVN24 złożyła wniosek o odnowienie wygasającej 26 września koncesji. KRRiT wciąż nie podjęła jednak decyzji w tej sprawie. Na razie wysyła pytania związane ze strukturą właścicielską i połączeniem Discovery z Warner Media.

W nowym brzmieniu art. 35 uzyskuje warunek, który mówi o tym, że koncesja może zostać udzielona, jeśli „osoba zagraniczna nie jest zależna od osoby zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie niebędącym państwem członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego”. Dodatkowo udział podmiotów zagranicznych w spółce nie może przekraczać 49 proc. To z kolei może znacząco uderzyć w strukturę TVN i spowodować, że stacja nie dostanie koncesji na dalsze nadawanie.

Czytaj też:
Burzliwe posiedzenie komisji sejmowej ws. Lex TVN. Suski o „ubekach i ruskich agentach”

Źródło: Sejm
 0

Czytaj także