Zmiany na cmentarzach. Zarządca będzie mógł zlikwidować nagrobek

Zmiany na cmentarzach. Zarządca będzie mógł zlikwidować nagrobek

Zmiany na cmentarzach
Zmiany na cmentarzach Źródło: Shutterstock / Fotokon
Rząd szykuje rewolucję na cmentarzach. Nowe przepisy zakładają m.in. możliwość likwidacji grobów murowanych i usuwanie zniszczonych nagrobków, które zagrażają bezpieczeństwu – pisze „Fakt”.

O tym, że rząd chce uporządkować kwestie cmentarzy i pochówków pisaliśmy pod koniec ubiegłego roku. Zastrzeżenia do przepisów zgłaszały wówczas zarówno związki wyznaniowe, jak i przedstawiciele branży funeralnej.

Ustawa przewiduje stworzenie rejestru grobów i miejsc spoczynku (przy jednoczesnym obowiązku prowadzenia ksiąg cmentarnych w wersji elektronicznej), co pozwoli na monitorowanie lokalizacji czy statusu danego grobu. Taki rejestr byłby publiczny i ma ułatwić nadzorowanie innej kwestii: likwidacji grobów.

Kiedy można stracić prawo do grobu?

Do likwidacji grobu może dojść najwcześniej od upłynięcia 20 lat od ostatniego pochowania (to umowny czas, przyjęty ze względu na mineralizację zwłok – następuje to przeważnie po dwóch dekadach) – to pozostaje bez zmian.

Zarządca cmentarza będzie mógł usunąć zniszczony nagrobek, jeśli okaże się, że zagraża on bezpieczeństwu - wynika z informacji „Faktu”. „Właściciel cmentarza będzie zobowiązany do zabezpieczenia takiego obiektu i wezwania osób, którym przysługuje prawo do grobu lub fundatora grobu do dokonania naprawy lub rozbiórki. W przypadku niewykonania tych działań (...), właściciel cmentarza będzie mógł dokonać naprawy albo częściowej lub całkowitej rozbiórki nagrobka, grobowca lub innej kompozycji architektonicznej, bez zgody fundatora grobu lub podmiotu dysponującego prawem do grobu” – napisano w uzasadnieniu do projektu ustawy.

Rewolucja na cmentarzach. Będzie można usunąć grób

Zmiany w przepisach zakładają też możliwość likwidacji grobów murowanych. „Fakt” zwraca uwagę, że teraz jest to praktycznie niemożliwe, bo pochówek oznacza przedłużenie prawa do użytkowania takiego grobu, bez konieczności wnoszenia dodatkowych opłat.

Zgodnie z projektowana ustawą, grób murowany będzie mógł zostać przeznaczony do likwidacji po 20 latach od ostatniego w nim pochówku. Informacja o tym, że mogiła zostanie usunięta znajdzie się w cmentarnych księgach, a także – na samym grobie. Jego właściciel będzie mieć rok na odwołanie się od tej decyzji i zablokowanie likwidacji murowanego grobu. Jeśli zarządca cmentarza, nie dochowa tego terminu i wcześniej usunie grób, za to grozić mu będą srogie kary – nawet do 50 tys. zł. - ostrzega "Fakt".

Nowe przepisy – o ile zostaną uchwalone – wejdą w życie 1 marca 2023 r.

Czytaj też:
Białorusini ciężkim sprzętem zaorali groby żołnierzy AK. Jest reakcja polskiego MSZ

Źródło: Fakt
 0

Czytaj także