Zmiana kadrowa w otoczeniu RPO. W oświadczeniu laurka dla Machińskiej

Zmiana kadrowa w otoczeniu RPO. W oświadczeniu laurka dla Machińskiej

Marcin Wiącek
Marcin Wiącek Źródło: Shutterstock / Verconer
Odwołanie dr Hanny Machińskiej z funkcji zastępcy RPO wywołało lawinę komentarzy i pytania o przyczynę. Na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich pojawiło się oświadczenie w tej sprawie.

Decyzja Rzecznika Praw Obywatelskich Marcina Wiącka o odwołaniu z końcem grudnia dr Hanny Machińskiej ze stanowiska zastępcy RPO wywołała lawinę komentarzy. „Rzecznik pragnie podkreślić, że wysoko ocenia dorobek i dotychczasową współpracę z dr Hanną Machińską. Wniosła ona niezwykle ważny wkład w działalność urzędu, przyczyniła się do umacniania jego autorytetu i społecznego zaufania. Między innymi poprzez bezpośrednie interwencje w miejscach zdarzeń, wszędzie tam, gdzie mogło dojść do łamania praw człowieka i praw obywatela. Zawsze wykazywała się przy tym wielką wrażliwością i wysokimi kompetencjami, potrafiła też współpracować z organizacjami społecznymi” – czytamy w oświadczeniu opublikowanym na stronie RPO.

Hanna Machińska odwołana ze stanowiska. Biuro RPO wydało oświadczenie

W dalszej części komunikatu poinformowano, że decyzja o odwołaniu dr Hanny Machińskiej ze stanowiska zastępcy RPO związana jest jedynie z „nowymi wyzwaniami”, które stoją przez Biurem RPO. „Dlatego stara się dostosować skład osobowy i strukturę organizacyjną współpracujących z nim ekspertów do zmieniających się potrzeb i zadań. Tak postępowali dotychczas wszyscy Rzecznicy w trakcie swoich kadencji. Należy dodać, że zgodnie z ustawą o Rzeczniku Praw Obywatelskich RPO może posiadać tylko trzech zastępców” – podano.

Na zakończenie komunikatu podkreślono, że rzecznik wraz z całym biurem wyraża „głęboką wdzięczność” dr Hannie Machińskiej za jej zaangażowanie i atmosferę, którą tworzyła w relacjach ze współpracownikami. „Dziękuje organizacjom społecznym i ruchom ulicznym za to, że wspierały i wspierają naszą wspólną walkę o wyższe standardy dotyczące praw człowieka i poszanowania dla ludzkiej godności. Zapewnia, że wszystkie dotychczasowe kierunki działań, formy pomocy obywatelom czy interwencji w sytuacjach kryzysowych będą kontynuowane. W tym zakresie, bardzo liczymy też na możliwość dalszego korzystania z doświadczenia i ogromnej, eksperckiej wiedzy dr Hanny Machińskiej” – podkreśliło Biuro RPO.

Czytaj też:
RPO dostaje listy i maile w sprawie cen węgla i energii. Zapewnia, że monitoruje sprawę
Czytaj też:
2,5 mln osób odbiera tylko TVP. RPO interweniuje

Źródło: WPROST.pl / bip.brpo.gov.pl