Jak w Polsce walczy się z nielegalnym hazardem
Artykuł sponsorowany

Jak w Polsce walczy się z nielegalnym hazardem

Hazard w sieci, zdj. ilustracyjne
Hazard w sieci, zdj. ilustracyjne Źródło:Shutterstock / Xavier Lorenzo
Z roku na rok rośnie udział legalnych operatorów internetowych gier hazardowych, a co za tym idzie – wpływy do budżetu państwa z legalnej działalności hazardowej.

Jak wynika z danych zebranych przez firmę doradczą H2 Gambling Capital, udział legalnych operatorów działających na polskim rynku gier hazardowych organizowanych w internecie wynosił w 2021 r. ok. 80 proc. Jeszcze w 2016 r. sytuacja była zgoła odwrotna: legalnie na rynku gier hazardowych online funkcjonował jedynie co piąty podmiot.

Za odwrócenie trendu odpowiada uchwalenie – w 2016 r. – nowelizacji ustawy o grach hazardowych. Nowe przepisy, które weszły w życie rok później, uporządkowały takie obszary, jak organizacja gier hazardowych online oraz prowadzenie stacjonarnych salonów gier na automatach – zostały one objęte monopolem państwa. Działalność innych operatorów usankcjonowano w zakresie prowadzenia zakładów wzajemnych i loterii promocyjnych.

Dodatkowo ustawodawca wprowadził rozwiązania umożliwiające skuteczne zwalczanie nielegalnych gier hazardowych oferowanych w sieci – przede wszystkim mechanizm blokowania stron internetowych oraz zakaz realizowania płatności na rzecz nielegalnych operatorów.

Od kwietnia 2017 r. funkcjonuje Rejestr Domen Służących do Oferowania Gier Hazardowych Niezgodnie z Ustawą, prowadzony przez Ministerstwo Finansów. Pod koniec października 2022 r. w katalogu tym figurowało ok. 27 tysięcy wpisów. Dla porównania, liczba domen internetowych zawierających niedozwolone treści hazardowe usuniętych lub zablokowanych przez Służbę Celną w całym 2014 r. wyniosła 300 pozycji.

Zmiany przyniosły też realne korzyści budżetowi państwa. Fiskus na podatkach odprowadzanych od legalnej działalności hazardowej zyskał w 2021 r. ponad 4,3 mld zł, podczas gdy w 2016 r. było to ok. 2,4 mld zł.

Analitycy H2 Gambling Capital wartość całego rynku legalnego hazardu w Polsce w 2021 r. oszacowali na niecałe 41,3 mld zł, podczas gdy w 2016 r. było to jedynie 11,6 mld zł. Przychody branży w latach 2020-2021 wzrosły rok do roku o 52,5 procent. Krajowa Administracja Skarbowa podaje, że hazardowa szara strefa w Polsce, zarówno w zakładach wzajemnych, jak i w grach kasynowych online, jest poniżej średniej UE.

Monopol to przywileje, ale i odpowiedzialność

Ograniczanie hazardowej szarej strefy oznacza więc bieżącą walkę z jej przejawami, jak i utrudnianie jej funkcjonowania pod względem prawnym i technicznym. Rolą Totalizatora Sportowego jest natomiast jak najlepsze i najskuteczniejsze realizowanie uprawnień nadanych przez znowelizowaną ustawę o grach hazardowych, które – mówiąc najprościej – polega na wychodzeniu naprzeciw oczekiwaniom klientów.

Legalni operatorzy w celu skutecznej walki z szarą strefą stale muszą podnosić atrakcyjność swojej oferty zgodnie z oczekiwaniami graczy, dbając równocześnie o bezpieczeństwo prowadzonej przez nich rozrywki. Gracze otrzymujący podobną lub wyższą jakość usług Totalizatora Sportowego rzadziej będą sięgać po usługi świadczone niezgodnie z prawem. O sukcesie prowadzonej walki z szarą strefą świadczy wzrost sprzedaży Totalizatora Sportowego w latach 2016-2021 o ponad 480 proc. do poziomu ponad 27,5 mld zł. Jednak nadal jest wiele do zrobienia.

Kluczowa jest możliwość edukacji graczy w zakresie legalności operatorów gier, odpowiedzialnej gry i bezpiecznej rozrywki. Poprzez tego rodzaju inicjatywy informacyjne Totalizator Sportowy chciałby budować świadomość indywidualnych i społecznych korzyści wynikających z korzystania wyłącznie z legalnych gier hazardowych. Ponadto niezbędne jest prowadzenie przez jednostki administracji publicznej efektywnego monitoringu rynku nielegalnych domen internetowych i nielegalnych punktów oferujących gry na automatach, a także wzrost efektywności mechanizmu blokowania płatności na rzecz nielegalnych operatorów.

Ramię w ramię z KAS

W celu skutecznego przeciwdziałania szarej strefie Totalizator Sportowy współpracuje z Krajową Administracją Skarbową w zakresie zwalczania hazardowej szarej strefy, chociażby przez edukację grających i oferowanie bezpiecznej rozrywki. Ponadto firma wspiera KAS w realizacji zadań operacyjnych – w sierpniu 2021 r. przekazała sprzęt komputerowy na potrzeby wyspecjalizowanej komórki Cybercentrum działającej w strukturach Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu. Z kolei w październiku 2022 r. KAS otrzymała od Totalizatora Sportowego 16 pojazdów ułatwiających urzędnikom realizację zadań.

– Działalność nielegalnych podmiotów naraża na straty budżet państwa, a brak przestrzegania przez nich chociażby standardów odpowiedzialnej gry istotnie wpływa na bezpieczeństwo graczy. Nasza współpraca z Krajową Administracją Skarbową to więc nie tylko działania na rzecz ograniczania szarej strefy, lecz przede wszystkim starania o jak najbezpieczniejszą rozrywkę – powiedział Olgierd Cieślik, prezes zarządu Totalizatora Sportowego.
Źródło: Wprost