Nowe uniwersytety?

Nowe uniwersytety?

W Rzeszowie i Zielonej Górze mają powstać nowe uniwersytety. Opowiedziały się za ich utworzeniem wszystkie kluby poselskie.
Uniwersytet Rzeszowski powstałby z połączenia rzeszowskiej filii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie oraz rzeszowskiego wydziału Akademii Rolniczej z Krakowa.

Dwie zielonogórskie uczelnie - Politechnika Zielonogórska i Wyższa Szkoła Pedagogiczna - utworzyłyby uniwersytet w Zielonej Górze.

Głosowanie nad ustawami powołującymi nowe uniwersytety ma odbyć się w czwartek, po wznowieniu obrad Sejmu.
em, pap

Czytaj także

 0