Polacy o Kaczyńskim: to patriota, ale mało dynamiczny

Polacy o Kaczyńskim: to patriota, ale mało dynamiczny

Dodano:   /  Zmieniono: 45
Lech Kaczyński (fot. A. Jagielak /Wprost)
W ocenie 74 procent Polaków największym atutem Lecha Kaczyńskiego jest przywiązanie do tradycji i wartości narodowych. Badani krytycznie oceniają jednak dynamiczność i energiczność działania prezydenta - wynika z badania CBOS.
Z ocen Polaków - jak podaje CBOS - można wnioskować, że ostatni okres działalności Lecha Kaczyńskiego jako polityka nie należy do najbardziej udanych w jego karierze. Od przeszło dwóch lat Lech Kaczyński jest oceniany przez Polaków raczej krytycznie, a w nastawieniu do jego osoby przeważa nieufność. Największym i dostrzeganym przez zdecydowaną większość badanych atutem Lecha Kaczyńskiego jest przywiązanie do tradycji i wartości narodowych. Tę cechę prezydenta akcentuje aż trzy czwarte Polaków.

Najbardziej negatywnie Polacy ocenili sposób działania obecnego prezydenta i jego dynamizm. Aż 80 proc. badanych uznało, że Lech Kaczyński jest zbyt powolny, za mało energiczny w swych działaniach, a tylko co ósmy respondent (12 proc.) pozytywnie ocenił jego aktywność i sprawność działania. Jak wynika z sondażu, zaletą Lecha Kaczyńskiego jest jego uczciwość osobista, choć w tej kwestii badani są już mniej jednomyślni. Cechę tę - według sondażu - przypisuje prezydentowi prawie co drugi respondent, w mniejszości są osoby mające w tym względzie odmienną opinię 19 procent, ale relatywnie duża część badanych 32 procent nie podejmuje się oceny w tym wymiarze. Jak wynika z badania, niemal tyle samo badanych docenia, co kwestionuje walory intelektualne prezydenta - zdaniem 45 proc. badanych Lech Kaczyński jest człowiekiem inteligentnym, a w opinii 47 proc. - nie wyróżnia się inteligencją.

Raczej negatywnie niż pozytywnie oceniane są kompetencje Lecha Kaczyńskiego jako głowy państwa. Dwie piąte ankietowanych (40 proc.) uważa, że urzędujący prezydent ma odpowiednią wiedzę i umiejętności, aby sprawować tę funkcję, a trochę więcej osób (45 proc.) zarzuca mu niekompetencję.

Negatywne noty wyraźnie przeważają w ocenie konsekwencji i efektywności działań podejmowanych przez prezydenta. 49 procent badanych postrzega Lecha Kaczyńskiego jako polityka niekonsekwentnego, którego działania cechuje brak stanowczości i jasno sprecyzowanych celów, a 36 proc. badanych uważa, że jest konsekwentny i stanowczy w realizacji swoich planów. W przekonaniu 51 proc. prezydenta charakteryzuje nikła wrażliwość społeczna i - zdaniem tej grupy - tak naprawdę nie interesują go problemy i los zwykłych ludzi. Niespełna co trzeci respondent uważa, że Lech Kaczyński rozumie problemy przeciętnych obywateli i troszczy się o ich los.

Według ponad połowy badanych Lech Kaczyński jako prezydent nie cieszy się szacunkiem Polaków, odmiennego zdania jest co trzeci respondent. Badanie wskazuje, że większość respondentów ocenia, że sprawując urząd prezydencki Lech Kaczyński kieruje się przede wszystkim swoim interesem politycznym. O ponad połowę mniej ankietowanych ma przeciwne zdanie na ten temat i uważa, że Lech Kaczyński jest mężem stanu, który przedkłada dobro kraju nad własne korzyści polityczne (26 proc.).

Opinie o Lechu Kaczyńskim okazują się krytyczne również w wymiarze wizerunkowym. W opinii prawie dwóch trzecich ankietowanych (64 proc.) prezydent nie ma umiejętności przekonywania do swoich racji. Przeciwnego zdania jest niespełna co czwarty respondent (23 proc.). Prawie dwie trzecie badanych (65 proc.) uważa, że Lech Kaczyński jako prezydent wypowiada się niejasno i unika konkretów. O tym, że jego wypowiedzi są konkretne i wygłaszane w sposób odpowiedzialny, jest przekonany tylko co czwarty ankietowany (24 proc.).

CBOS podaje, że 62 procent Polaków postrzega prezydenta jako polityka niesamodzielnego, dającego sobą powodować o jego samodzielności jest przekonanych 22 proc. badanych. Jednocześnie - według CBOS - jest postrzegany aż przez 64 procent Polaków jako prezydent "partyjny", faworyzujący w swoich decyzjach oraz działaniach tylko jedną partię - PiS.  Prawie dwie trzecie badanych (64 proc.) ma do prezydenta raczej krytyczne nastawienie, tylko niespełna co trzeci (32 proc.) postrzega go w korzystnym świetle.

PAP, arb