Skok przez Belkę

Dodano:   /  Zmieniono: 
Sejm zwolnił z podatku od zysków z oszczędności dochody uzyskane na podstawie umów zawartych przed 1 grudnia 2001 roku. Banki mają tydzień na dobycie klientów.
Sejm przyjął w środę senacką poprawkę do nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).
Zwolnienie dotyczy zarówno odsetek i dyskonta od papierów emitowanych przez Skarb Państwa oraz samorządy terytorialne a zakupionych przed 1 grudnia tego roku, odsetek od lokat bankowych założonych przed 1 grudnia, jak i dochodów z tytułu udziału w funduszach kapitałowych uzyskanych na podstawie umów zawartych przed tą datą.
W pierwotnej wersji znowelizowanej ustawy całkowicie zwolnione od wprowadzanego podatku od zysków z oszczędności miały być dochody z umów zawartych przed dniem opublikowania ustawy, co musi nastąpić przed końcem listopada.
Nowelizacja, która m.in. zamraża na dwa lata progi podatkowe na poziomie z 2001 roku oraz wprowadza 20-proc. zryczałtowany podatek od zysków z oszczędności trafi teraz na biurko prezydenta. Aby zmiany w podatkach mogły obowiązywać w przyszłym roku, ustawa musi być opublikowana do końca listopada.
les, pap