Sprzątanie dla bezrobotnych

Sprzątanie dla bezrobotnych

Dodano:   /  Zmieniono: 
140 bezrobotnych z Warmii i Mazur znalazło zatrudnienie przy sprzątaniu pasa przygranicznego z obwodem kaliningradzkim dzięki programowi "Pogranicze". .
Praca polega na oczyszczaniu 15-metrowej szerokości pasa przygranicznego z chwastów, koszeniu trawy, przycinaniu drzew i  krzewów, a także oczyszczaniu urządzeń melioracyjnych w pobliżu granicy.

Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, która opłaca pracowników, szacuje, że pracę może tu znaleźć 200 osób. Na razie pracuje 140 osób na polsko-rosyjskiej granicy od Zalewu Wiślanego do Węgorzewa. Są to przede wszystkim byli pracownicy PGR-ów i ich rodziny, pozostający bez pracy co  najmniej od roku oraz bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Zarabiają po ok. 760 złotych. Część kosztów zatrudnienia pokrywa Agencja, składki ZUS pokrywają urzędy gminne. Straż wyposażyła pracowników w ubrania robocze, narzędzia do pracy oraz  zapewniła dojazd.

Program, który realizują Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, starostwa powiatowe, nadleśnictwa, straż leśna i graniczna, potrwa 12 miesięcy.

"To pierwszy tego typu program w Polsce skierowany do bezrobotnych. Znaleźli oni pracę przy porządkowaniu terenów przygranicznych" - powiedział major Franciszek Jaroński, rzecznik prasowy warmińsko-mazurskiego oddziału straży granicznej w Kętrzynie.

em, pap
 0

Czytaj także