Duchowni wstępnie spotkali się z Bonim. "Jest dobra wola"

Duchowni wstępnie spotkali się z Bonim. "Jest dobra wola"

Dodano:   /  Zmieniono: 1
Minister Michał Boni spotkał się z przedstawicielami Kościoła Mariawitów (fot. PAP/Tomasz Gzell)
28 marca odbyły się spotkania z przedstawicielami Kościoła Starokatolickiego Mariawitów i Polskiej Rady Ekumenicznej w sprawie likwidacji Funduszu Kościelnego.

Zwierzchnik Kościoła Starokatolickiego Mariawitów bp Ludwik Jabłoński powiedział, że jego Kościół, podobnie jak i Kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej, zgłaszają swoje obawy co do  odpisu 0,3 proc. od podatku dochodowego na konkretny Kościół, co  zaproponował szef Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Michał Boni. Dodał, że poza trzema, większość parafii mariawitów znajduje się na terenach wiejskich, a ich wierni to przeważnie emeryci i trudno będzie im dokonać takiego odpisu.

- Propozycja złożona przez ministra Boniego jest nową rzeczą, która wymaga przedyskutowania wielu kwestii związanych z likwidacją Funduszu Kościelnego. I w tym względzie nie ma jakiegoś pośpiechu, także ze  strony rządu jest otwartość i dobra wola - zaznaczył bp Jabłoński. Dodał, że potrzebne są w ramach Kościołów i Polskiej Rady Ekumenicznej rozmowy i zastanowienie nad tym, jak należy rozwiązać sprawy związane z  finansowaniem Kościołów. - Są pewne obawy co wysokości tego odpisu i  realności pozyskania tych środków, które mogą być niewystarczające -  podkreślił bp Jabłoński.

"Elastyczność i otwartość rządu"

Zdaniem mariawitów dobrze byłoby, gdyby została stworzona możliwość dofinansowywania nie tylko składki ubezpieczeniowej i zdrowotnej duchownych, ale także remontów Kościołów, które w większości są zabytkowe. - I to byłoby najbardziej pożądane i oczekiwane - zaznaczył bp Jabłoński. Dodał, że ze strony rządowej była "otwartość i pewna elastyczność i gotowość do kolejnych spotkań".

Powstaną zespoły szukające wspólnie najlepszych rozwiązań

Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej abp Jeremiasz po spotkaniu z ministrem cyfryzacji powiedział, że było to spotkanie wstępne, podczas którego ustalono, że zostaną powołane zespoły ze strony Rady Ekumenicznej i rządowej, które wspólnie będą szukać najlepszych rozwiązań ws. finansowania Kościołów.

Rozmowy dotyczą niedawnej propozycji przedstawionej przez ministra administracji i cyfryzacji Michała Boniego dotyczącej likwidacji Funduszu Kościelnego i wprowadzenia w zamian możliwości odpisu 0,3 proc podatku dochodowego na rzecz Kościołów i związków wyznaniowych. Te miałyby samodzielnie płacić składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne duchownych.

27 marca odbyły się spotkania z przedstawicielami Kościołów Adwentystów Dnia Siódmego, prawosławnego i nowoapostolskiego. 3 kwietnia ma odbyć się spotkanie z Kościołem katolickim.

is, PAP

+
 1

Czytaj także