Zagraniczne media o nocnej akcji w CEK NATO. "Rząd umieszcza swoich ludzi"

Zagraniczne media o nocnej akcji w CEK NATO. "Rząd umieszcza swoich ludzi"

Dodano:   /  Zmieniono: 28
New York Times (fot. screen nytimes.com)
Zagraniczne media komentują sprawę nocnego wejścia funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz urzędników MON do Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO. Dominuje komentarz agencji Associated Press, która napisała, że "zmiana wydaje się być częścią wysiłków konserwatywnego rządu, aby umieścić lojalnych sobie ludzi na najwyższych stanowiskach państwowych".

Ministerstwo Obrony Narodowej wydało oficjalny komunikat w sprawie nocnego wejścia funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz urzędników MON do Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO o czym napisała "Gazeta Wyborcza"

"18 grudnia 2015 r. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Utworzenia Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO Bartłomiej Misiewicz wprowadził nowego p.o. dyrektora CEK NATO płk. Roberta Balę do tymczasowych pomieszczeń CEK NATO użyczonych przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego" - napisano w oświadczeniu.

Według relacji "Gazety Wyborczej" o godzinie 1.30 w mocy z 17 na 18 grudnia szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego Piotr Bączek, dyrektor gabinetu szefa MON Bartłomiej Misiewicz w towarzystwie Żandarmerii Wojskowej weszli do siedziby Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO. Oficer dyżurny, który pełnił dyżur w budynku został odesłany do domu, a także otrzymał przeniesienie do rezerwy kadrowej. Dotychczasowy szef Centrum płk Krzysztof Dusza nie mógł wejść do budynku.

Centrum Eksperckie NATO ma docelowo mieć swoją siedzibę w Krakowie, a poligon w słowackiej miejscowości Leszt. Centrum ma organizować wspólne szkolenia dla sił zbrojnych NATO i opracować wspólną doktrynę kontrwywiadowczą dla państw Sojuszu.  W ramach centrum doskonalenia kontrwywiadu opracowywane będą nowe doktryny, analizowane operacje oraz poprawiane zdolności do współdziałania członków Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego.

"Gazeta Wyborcza"
"Polski rząd przeprowadził zmiany w Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO"
24hod.sk opisując zmiany w Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO zamieścił komentarz Associated Press.

"Polski rząd wymienił szefa Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO"
Słowacki portal pozri.sk ograniczył się tylko do informacji o zmianie dyrektora Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO. Także zacytował agencję Associated Press.

"Polska odwołała szefa centrum eksperckiego NATO w czasie nocnego nalotu"
Na stronie Bloomberg.com oprócz informacji dotyczącej "nocnej zmiany", można znaleźć wzmiankę o działaniach PiS. "Od czasu objęcia władzy w połowie listopada, Prawo i Sprawiedliwość stworzyło zamieszanie wokół Trybunału Konstytucyjnego. Związane jest ono z powoływaniem własnych sędziów. Ponadto przedstawiono plan naprawczy mediów publicznych, co budzi obawy o przestrzeganie konstytucji. Determinacja partii po ośmiu latach w opozycji i szybkie wprowadzanie zmian w kraju spowodowało protesty na ulicach w ubiegły weekend" - czytamy.

"Nowy rząd zmienił dyrektora w biurze NATO w zaskakującej nocnej akcji"
StarTribune.com posłużył się informacją agencji Associated Press.

"Zmiana kierownika NATO, tuż po północy"
New York Times w artykule o zmianie dyrektora centrum eksperckiego NATO cytuje agencję Associated Press. "Ta zmiana wydaje się być częścią wysiłków konserwatywnego rządu, aby umieścić lojalnych sobie ludzi na najwyższych stanowiskach państwowych - pisze.
 28

Czytaj także