Sanacja według Kaczyńskiego

Sanacja według Kaczyńskiego

Dodano:   /  Zmieniono: 
Do gruntownej reformy państwa, odrodzenia moralnego i budowy IV RP wezwał Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas kolejnego partyjnego spotkania z cyklu "Wiosna Polaków" w Lublinie.
Zdaniem Kaczyńskiego w III RP wprowadzono w istocie "system postkomunistyczny", zaś zreformowane państwo, nazwane IV RP powinno nawiązywać do "najlepszych tradycji, tego co było wielkie, piękne i godne w dziejach Polski, a nie tradycji peerelowskiej".

"Potrzebna jest głęboka reforma zarówno władzy ustawodawczej - bo  wszyscy wiemy, że działa źle - jak i władzy sądowniczej i władzy wykonawczej" - mówił Kaczyński. "Potrzebujemy państwa, w którym władza wykonawcza będzie silna i sprawna, które będzie miało swojego gospodarza, gdzie będzie człowiek odpowiedzialny za  całość" - dodał, a kilkuset uczestników spotkania nagrodziło jego słowa długimi oklaskami.

Zdaniem Kaczyńskiego Polska potrzebuje "wielkiego oczyszczenia, pokazania do końca tego wszystkiego, co jeszcze nie zostało pokazane, bo postkomunizm twardo broni swoich tajemnic. "IV RP dla  uczciwych obywateli, to musi być państwo jawności, zarówno wstecz jak i w tym wszystkim, co odnosi się do spraw bieżących. Wyjęte spod tej zasady mogą być tylko specjalne dziedziny i tylko na  zasadzie nadzwyczajnej" - powiedział.

Kaczyński podkreślił, że nowe państwo nie uzyska akceptacji jeśli nie będą załatwione najważniejsze sprawy społeczeństwa. Wskazał na  osobiste bezpieczeństwo obywateli, bezpieczeństwo obrotu gospodarczego i walkę z bezrobociem. "To musi być państwo zdolne do prowadzenia polityki gospodarczej, która będzie nastawiona na  jeden wielki cel, rozwój dla pracy, dla perspektyw zwykłych Polaków" - podkreślił.

Dodał, że zadaniem IV RP będzie też zapewnienie "choćby w  minimalnym, ale przyzwoitym stopniu ochrony zdrowia dla  wszystkich", zagwarantowanie rozwoju oświaty w małych miasteczkach i na wsi oraz wyrównanie dysproporcji rozwojowych pomiędzy poszczególnymi regionami kraju.

"To państwo musi zdecydowanie odrzucić koncepcję, która jest dzisiaj forsowana - koncentrować wysiłek tam, gdzie i tak jest najlepiej i zmniejszać tam gdzie jest źle. To państwo musi być państwem wszystkich Polaków, całego narodu" - wzywał.

"Gdy IV RP będzie w stanie prowadzić taką politykę, będziemy mogli powiedzieć, że mamy państwo, jakie nam potrzebne, państwo narodowej solidarności" - powiedział Kaczyński.

em, pap