Senat przyjął budżet

Senat przyjął budżet

Dodano:   /  Zmieniono: 
5-procentowe podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli, 40 mln zł dla Świątyni Opatrzności Bożej oraz 200 mln zł na wyższe uczelnie - to jedne z najważniejszych poprawek do budżetu na 2007 r., które przyjął Senat.
Budżet, wraz z przyjętymi poprawkami, poparło 61 senatorów, 33 było przeciw. Poprawki trafią teraz do Sejmu, który ma je przegłosować 24 stycznia. Dwa dni później, 26 stycznia, budżet ma trafić do podpisu prezydenta, który - według konstytucji - powinien podpisać ustawę w ciągu 7 dni.

Zgodnie z decyzją Senatu, nauczyciele mają dostać 5-procentowe podwyżki, wynoszące od 58 do 104 zł. Jest to najgłośniejsza poprawka, w której Senat niemal jednogłośnie przyznał na ten cel dodatkowe 500 mln zł.

Obecnie zasadnicza pensja nauczyciela stażysty wynosi 1.160 zł, kontraktowego - 1.375 zł, mianowanego (stanowią oni większość nauczycieli) - 1.742 zł, a dyplomowanego - 2.090 zł. Oznacza to, że nauczyciel stażysta powinien dostać 58 zł podwyżki, kontraktowy - 68,7 zł, mianowany - 87 zł, zaś zarobki nauczyciela dyplomowanego powinny zwiększyć się o 104 zł.

W oświacie pracuje obecnie 404 tys. nauczycieli oraz ok. 240 tys. pedagogów i psychologów szkolnych, wychowawców świetlic i bibliotekarzy.

Dodatkowe środki na podwyżki pochodzą głównie ze zwiększonej wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego (NBP) - 462,6 mln zł oraz z rezerwy celowej związanej ze wspólną polityką rolną - 37,4 mln zł. Łącznie ze środkami już zapisanymi w budżecie w subwencji oświatowej i rezerwie celowej z przeznaczeniem na podwyżki, do nauczycieli ma trafić 1,5 mld zł.

Resort finansów poinformował we wtorek, że wpłata z zysku NBP będzie w 2007 r. o ok. 462 mln zł wyższa, niż zakładane w budżecie 1,97 mld zł (wpłata z zysku NBP jest corocznie zapisywana w ustawie budżetowej; zwykle na początku stycznia NBP dokonuje korekty tej kwoty, uwzględniając wynik finansowy za poprzedni rok). Również na początku 2006 r. wpłata była wyższa, niż wcześniej zakładano.

Senat jednogłośnie przyznał też po 218 zł podwyżki dla każdego żołnierza zawodowego. Środki na ten cel - ok. 200 mln zł - mają pochodzić z wewnętrznych przesunięć w ramach resortu obrony. Wojsko liczy 83 tys. żołnierzy zawodowych. Zawodowy szeregowy zarabia 1,6 tys. zł, zaś oficerowie ok. 3-4 tys. zł. Według resortu obrony, podwyżka jest związana głównie z niskimi wynagrodzeniami szeregowców. Wcześniej o podwyżce wynagrodzeń zdecydował zwierzchnik Sił Zbrojnych prezydent Lech Kaczyński.

Dodatkowe 6 mln zł trafi też do kombatantów i inwalidów wojennych na dopłaty do ich leczenia, w tym do leczenia w sanatoriach. 1 mln zł Senat chce przeznaczyć na obchody związane z rocznicami walk o niepodległość.

Świątynia Opatrzności Bożej ma dostać z budżetu 40 mln zł. Senat zdecydował o przesunięciu tych środków z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS). Pieniądze te trafią do nowej rezerwy celowej, z której dofinansowane byłyby projekty muzealne i biblioteczne w ramach budowy świątyni. Budowa świątyni ma kosztować w sumie 100- 110 mln zł, dotychczasowe prace są finansowane z datków.

Rząd nie ma zastrzeżeń do tej poprawki. Wiceminister finansów Elżbieta Suchocka-Roguska zwróciła jednak uwagę, że aby uruchomić te środki, wcześniej musi być przyjęta odpowiednia ustawa, której dotychczas nie ma. Przypomniała, że w budżecie na 2006 r. przyznano na Świątynię Opatrzności Bożej 20 mln zł. Nie było jednak podstawy prawnej pozwalającej na przekazanie tych pieniędzy i świątynia nie dostała "ani złotówki".

Według wiceministra kultury Jarosława Sellina, Fundacja Budowy Świątyni stara się o zmianę w statucie, która pozwoli jej na prowadzenie działalności związanej z ochroną dziedzictwa narodowego. Jego zdaniem, zmiana statutu wystarczy, by fundacja mogła wykorzystać środki z budżetu.

Senatorowie jednogłośnie, przyjmując poprawkę oklaskami, przyznali wyższym uczelniom dodatkowe 200 mln zł na pomoce naukowe oraz wyposażenie laboratoriów. Uczelnie dostaną te środki, jeśli do końca sierpnia br. wpływy z VAT przekroczą 61 mld zł. W całym 2007 r. wpływy z VAT mają wynieść 92,2 mld zł.

Również Instytut Pamięci Narodowej (IPN) ma dostać dodatkowe 20 mln zł na nowe zadania, zapisane w ustawie lustracyjnej. Chodzi m.in. o rozszerzenie lustracji z 27 tys. do ok. 400 tys. osób. Według przewodniczącego senackiej Komisji Gospodarki Narodowej Marka Waszkowiaka (PiS), środki te będą zapisane w rezerwie celowej, ponieważ nie wiadomo jeszcze, na co dokładnie będą potrzebne.

Zarówno środki na IPN, Świątynię Opatrzności Bożej oraz na kilka mniejszych inwestycji regionalnych, zostaną przesunięte z FUS. Wiceminister Suchocka-Roguska mówiła wcześniej, że sytuacja Funduszu jest "coraz lepsza". W ub.r. FUS dostał dodatkowe środki, przekraczające łącznie 730 mln zł. Wcześniej Sejm "zabrał" z FUS ok. 500 mln zł.

Senat, podobnie jak wcześniej Sejm, nie zgodził się na proponowane przez Platformę Obywatelską cięcia w administracji, mające wynieść łącznie 3 mld zł. PO chciała sfinansować z tych środków tzw. pakiet startowy, czyli ulgi podatkowe i niższe koszty pracy dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz dla firm zatrudniających młodych ludzi.

Senat odrzucił też proponowane przez PO poprawki regionalne, np. dofinansowanie budowy nowego terminala na lotnisku w Łodzi (37 mln zł), obwodnicy Gdańska (69 mln zł), obwodnicy Lublińca (15 mln zł) oraz szereg inwestycji drogowych. Przekazał natomiast 100 mln zł na dofinansowanie lotnisk regionalnych. Wbrew woli rządu przyznał też dodatkowe 10 mln zł na budowę drogi ekspresowej S-8 na odcinku Sieradz-Łódź. Środki te mają być przesunięte z podatku VAT, który ma być płacony w związku z zakupem samolotów F-16.

ab, pap