Dawnej Galicji czar

Dawnej Galicji czar

Dodano:   /  Zmieniono: 
Wielokulturowość dawnego obszaru Galicji chce pokazać zaczynający się przegląd filmów z Polski, Austrii, Czech, Słowacji, Niemiec, Ukrainy i Węgier w Wiedniu.
Przegląd zatytułowany "Galizien - republika marzeń w kinie", rozpocznie się w czwartek filmem "Sanatorium pod klepsydrą" Wojciecha Jerzego Hasa i będzie trwał ponad miesiąc.

Będzie to najważniejszy punkt programu filmowego Roku Polskiego w Austrii. Jego głównym zamierzeniem jest pokazanie z jednej strony wielokulturowości dawnego obszaru Galicji, a z drugiej wspólnych elementów w literaturze i filmach z tego regionu.

Program przeglądu ułożono w cztery cykle. Pierwszy to program galicyjski. Znalazły się w nim: "Zmory" Wojciecha Marczewskiego, "Wesele" Andrzeja Wajdy, "Zaklęte rewiry", "Lekcja martwego języka", "CK Dezerterzy" Janusz Majewskiego oraz "Austeria" Jerzego Kawalerowicza. Wyświetlane będę też filmy ukraińskie (np. "Cienie zapomnianych przodków" Sergieja Paradżanowa), niemieckie ("Niepokoje wychowanka Toerlesa" Volkera Schloendorffa) oraz węgierskie, słowackie, czeskie.

Druga część festiwalu to retrospektywa twórczości Wojciecha Jerzego Hasa, podczas której zostaną też pokazane filmy jego uczniów, m.in.: Białe małżeństwo" Magdaleny Łazarkiewicz, "Diabły, diabły" Doroty Kędzierzawskiej, "Rozmowa z człowiekiem z szafy" Mariusza Grzegorzka i "Księga wielkich życzeń" Sławomira Kryńskiego.

Trzeci cykl filmów poświęcony będzie tematyce żydowskiej. Wyświetlone zostaną przedwojenne nieme austriackie filmy reżyserów pochodzenie żydowskiego oraz współczesne filmy o tematyce żydowskiej, jak czeski "Palacz zwłok" Juraja Herza, niemiecki "Niemandsland" Victora Trivasa, "Pogrzeb kartofla" i "Daleko od  okna" Jana Jakuba Kolskiego.

Impreza zakończy się przeglądem animacji. Podczas siedmiu 90 minutowych pokazów wyświetlone zostaną filmy klasyków polskiego kina animowanego m.in.: Włodzimierza Haupego, Jana Lenicy, Waleriana Borowczyka, Stefana Schabenbecka, Damiana Szczechury, Piotra Dumały oraz Witolda Giersza.

Przegląd odbywa się pod patronatem ambasador RP w Wiedniu - Ireny Lipowicz. Organizatorem jest Instytut Mickiewicza, współorganizatorem - Film Archiv Austria.

em, pap

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====
 0

Czytaj także