Prof. Górski: Akademia Kopernikańska to platforma wymiany myśli naukowców polskich i zagranicznych

Prof. Górski: Akademia Kopernikańska to platforma wymiany myśli naukowców polskich i zagranicznych

Prof. Krzysztof Górski, Sekretarz Generalny Akademii Kopernikańskiej
Prof. Krzysztof Górski, Sekretarz Generalny Akademii Kopernikańskiej
Najważniejszym celem powołania Akademii Kopernikańskiej było stworzenie kolegialnego ciała złożonego z naukowców polskich i zagranicznych, które udostępni im platformę oddziaływania, wymiany myśli i sugestii – mówił w videocaście Wprost „Ludzie nauki” Sekretarz Generalny Akademii Kopernikańskiej prof. Krzysztof Górski.

Akademia Kopernikańska została powołana w 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika z intencją wystawiania polskiemu astronomowi żywego pomnika. O pierwszym roku działalności tej instytucji naukowej i jej dalszych planach opowiedział w kolejnym odcinku videocastu Wprost „Ludzie nauki” z cyklu „Polska nauka śladami Kopernika” Sekretarz Generalny Akademii Kopernikańskiej, astrofizyk prof. Krzysztof Górski.

Zapraszamy do wysłuchania całego odcinka videocastu Wprost „Ludzie nauki”:

Prof. Krzysztof Górski opowiedział o celach powołania Akademii Kopernikańskiej. – Wydaje się, że najważniejszym celem było stworzenie kolegialnego ciała złożonego z naukowców polskich i zagranicznych, które udostępni im platformę oddziaływania, wymiany myśli, wymiany sugestii – stwierdził Sekretarz Generalny Akademii. – Ma to umożliwić działania, które pozwolą wprowadzić nowe elementy do tego, jak podchodzimy do badań naukowych, ich kierunkowania, wspomagania, a poprzez Szkołę Główną Mikołaja Kopernika także działań w kierunku edukacyjnym – dodał.

Akademia Kopernikańska jako żywy pomnik Kopernika

Jak tłumaczył prof. Górski, idea powołania Akademii była ściśle związana z obchodami 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika.

– Poszukiwano odpowiedzi na pytanie, jak można godnie uczcić tę rocznicę. I powstał pomysł utworzenia Akademii Kopernikańskiej. Akademii i stowarzyszonej z nią Szkoły Głównej jako rodzaju żywego pomnika dla Mikołaja Kopernika – wskazuje prof. Górski. – Wyraża się to m.in. tym, że przynajmniej w początkowym okresie działalności te instytucje mają działać na niwie pięciu tematycznych kierunków, które pozostały nam w schedzie po Koperniku. Chodzi o astronomię, ale również prawo, medycynę, filozofię i teologię oraz ekonomię – podkreśla.

Sekretarz Generalny Akademii Kopernikańskiej przyznaje, że on sam uważał, że warunkiem powstania Akademii musiało być powołanie jej „na zasadzie ciekawego pomysłu i próby stworzenia wartości dodanej, którą można włożyć w cały pejzaż polskiej nauki, zarówno w sensie edukacyjnym, jak i w sensie badawczym”.

– Chcemy mieć efektywną platformę dialogu pomiędzy zagranicznymi członkami Akademii, którzy zechcą nas wspomagać i ich kolegami z Polski. Celem tego dialogu ma być znalezienie takich kierunków badawczych, które będą mogły dodać coś pozytywnego do tego, co już się dzieje w Polsce w obszarze naukowym – podkreślił.

Prof. Górski zaznaczył, że stworzenie takiej instytucji od zera jest bardzo trudnym przedsięwzięciem.

– Akademia Kopernikańska ma być zaangażowana w proces implementacji tego, co nazwano Narodowym Programem Kopernikańskim dla rozwoju polskiej nauki. Kiedy osiągniemy pełen statutowy rozmiar Akademii, czyli 100 członków i rozpoczniemy efektywne działanie i komunikację pomiędzy nimi, będziemy stwarzali propozycje tego, jak wypełnić treścią ten termin – mówił nam prof. Górski.

Jednak w samej rozmowie wskazał wiele rzeczy, które już w ciągu pierwszego roku udało się zrobić. Wśród nich znalazło się m.in. powołanie Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika, zorganizowanie I Światowego Kongresu Kopernikańskiego, wręczenie Nagród Kopernikańskich, czy przyznanie pierwszych środków finansowych na badania naukowe w postaci grantów i stypendiów.


Polska nauka
śladami Kopernika

Przeczytaj inne artykuły poświęcone polskiej nauceProjekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki”
Źródło: WPROST.pl