ICI World of Journals - ułatwienia dla naukowców

ICI World of Journals - ułatwienia dla naukowców

ICI World of Journals
ICI World of Journals
Prężnie rozwija się baza czasopism naukowych ICI World of Journals, będąca nieocenionym ułatwieniem przy pisaniu artykułów naukowych. System udostępnia naukowcom kompleksową informację dotyczącą obszaru działalności, redakcji czy publikacji naukowych czasopism.

ICI World of Journals to jedna z największych międzynarodowych baz danych i repozytoriów czasopism oraz publikacji naukowych z całego świata. Zarejestrowano w niej już 49 tysięcy czasopism naukowych, w tym 25 tysięcy czasopism z wyliczoną liczbą cytowań. W 2017 roku przez system złożono 5 tysięcy ankiet.

W ICI World of Journals mogą się rejestrować wszystkie czasopisma naukowe. Dzięki corocznej indeksacji periodyków, baza śledzi rozwój przeszło 49 tys. tytułów. Każdy z nich posiada swój „Paszporty” zawierające najważniejsze informacje o czasopiśmie, mają możliwość deponowania metadanych i udostępniania publikacji naukowych oraz mogą śledzić siłę oddziaływania dzięki dostępności raportów cytowań czasopisma. ICI World of Journals

W ramach bazy ICI World of Journals każda redakcja uzyskuje bezpłatny dostęp do systemu informatycznego, który umożliwia prowadzenie „Paszportu Czasopisma”. Jest to nowoczesny sposób prezentacji periodyku. Dzięki temu, naukowcy przeszukujący bazę ICI World of Journals w poszukiwaniu rzetelnych i wiarygodnych czasopism, uzyskują najbardziej aktualne informacje.

W bazie ICI World of Journals dane o czasopismach gromadzone są w podziale na kilka sekcji. Poza informacjami na temat składu zespołu redakcyjnego, wydawcy, wersji online czy opisu, redakcja może także umieścić informacje o zawartości poszczególnych wydań (m.in. tytuły artykułów oraz autorów wraz z afiliacjiami). Umieszczenie metadanych oraz informacji o wkładzie autorów w proces powstawania artykułu naukowego, zapewnia naukowców odwiedzających bazę o transparentności działań redakcji. Publikacja pełnej bibliografii załącznikowej w systemie ICI World of Journals pozwala również zidentyfikować cytowania czasopisma.

Czytaj także

 0