Zaskakujący wynik badań. Ci, którzy dobrze liczą, cieszą się lepszym zdrowiem

Zaskakujący wynik badań. Ci, którzy dobrze liczą, cieszą się lepszym zdrowiem

Działania matematyczne, zdj. ilustracyjne
Działania matematyczne, zdj. ilustracyjne Źródło:Fotolia / Stepan Popov
Taki wniosek płynie z międzynarodowych badań kompetencji osób dorosłych, a związek pomiędzy umiejętnościami matematycznymi a dobrą kondycją jest bardzo silny.

W badaniu PIAAC, o którym mowa wzięło udział przeszło 166 tys. osób w wieku od 16 do 25 lat, w tym blisko 10 tys. Polaków. Mierzono w nich różne wskaźniki, m. in kompetencje matematyczne. Skala ocen mieściła się w przedziale od 1 do 5. Najsłabsi plasowani byli w przedziale poniżej 1, najlepsi powyżej 5. Analitycy znaleźli bardzo silną korelację pomiędzy zdolnościami liczenia a deklarowanym samopoczuciem. Widać to już od najmłodszych lat. W grupie wiekowej 16-24 lata na problemy zdrowotne skarżyło się ledwie 5 proc. ankietowanych, którzy osiągnęli najwyższe noty za znajomość matematyki (powyżej 4). W grupie tych, którzy wypadli najsłabiej 1 i poniżej 1 ten odsetek wynosił 13 proc. Wraz z wiekiem te różnice rosną. Pośród osób najstarszych 55-65 lat, na zdrowie narzeka prawie co druga osoba, która słabo sobie radzi z liczeniem, a pośród tych którzy robią to najlepiej jedynie 18 proc.

Badacze twierdzą, że ma to związek z tym, że w coraz większej liczbie państwa ciężar dotyczący podejmowania decyzji o leczeniu lub jego formule jest przenoszony na pacjenta. Osoby lepiej posługujące się matematyką nie tylko rozumują bardziej analitycznie, ale też łatwiej odczytać im wykresy czy dane dotyczące stanu ich zdrowia. „Większa biegłość w liczeniu i nawykowe używanie umiejętności liczenia są powiązane z większą skutecznością zarządzania własnym zdrowiem osobistym, a także większą skutecznością w podejmowaniu decyzji medycznych i lepszym zrozumieniem ilościowych wskaźników medycznych, takich jak ryzyko i efekty leczenia” – czytamy w raporcie z badań.

Czytaj też:
Astronomia przestanie być dyscypliną naukową? Naukowcy walczą o status dziedziny