Naukowcy i biznes łączą innowacyjne siły. Tak będzie wyglądała przyszłość badań

Naukowcy i biznes łączą innowacyjne siły. Tak będzie wyglądała przyszłość badań

Medycyna
Medycyna Źródło: FreeImages.com
Polska innowacyjność jest na szarym końcu Unii. Zajmujemy dopiero 25. miejsce w europejskim rankingu Innovation Scoreboard 2017, a udział produktów wysoko technologicznych w polskim eksporcie wynosi ledwie 8,5 proc. Nakłady wewnętrzne na B+R nie stanowią nawet jednego proc. PKB. Wyprzedzają nas nawet nasi sąsiedzi Czechy czy Węgry. Fatalne statystyki poprawić może Porozumienie Akademickich Centrów Transferu Technologii – PACTT oraz Narodowy Instytut Leków.

22 listopada odbyło się niezwykle istotne spotkanie polskiej branży BioTechu, medycyny i farmacji. W Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego zainaugurowano Akademię Efektywnych Badań Przedklinicznych PACTT-Pfizer.

Jest to interdyscyplinarny projekt edukacyjny, którego celem jest wsparcie rozwoju innowacyjności polskiej nauki. Projekt jest wspólną odpowiedzią PACTT oraz partnerów programu na zdiagnozowane wyzwania w zakresie wsparcia i doskonalenia polskiej nauki w realizacji badań
przedklinicznych. Badania te są podstawą dla dalszego rozwoju prac badawczych w fazie klinicznej oraz finalnie dają szansę na komercjalizację osiągnięć naukowych. Najdroższą i najbardziej ryzykowną częścią procesu rozwoju i wprowadzenia na rynek nowych technologii medycznych są właśnie wczesne etapy badań.Akademia ma więc za zadanie dostarczyć kompleksowej wiedzy na temat planowania, projektowania i realizowania badań przedklinicznych. Dzięki zaproszeniu do projektu wybitnych polskich i zagranicznych ekspertów program ma realne szanse na wzmocnienie i doskonalenie

wiedzy oraz doświadczenia pracowników naukowych uczelni i ośrodków naukowo-badawczych, a także centrów transferu technologii w ośrodkach akademickich m.in. w zakresie najnowszych europejskich procedur i wymogów formalnych prowadzenia badań przedklinicznych.

– Akademia PACTT dostarcza konkretnych rozwiązań i wsparcia dla polskich naukowców i innowatorów. Nie podejmujemy jedynie kolejnej dyskusji o szansach i możliwościach stojących przed polskim BioTechem, ale przechodzimy od debaty do działania – tłumaczy Anna Kowalczuk,

dyrektor Narodowego Instytutu Leków. – Wspólnie z partnerami Akademii zaprojektowaliśmy i uruchamiamy program wzmacniania i doskonalenia kompetencji naukowców w szerokim zakresie: od doboru tematu, zaplanowania badań przedklinicznych aż po drogę komercjalizacji.

To działanie na rzecz zwiększenia potencjału polskiej innowacyjności i ośrodków naukowych. Według diagnozy Fundacji Inventity i firmy Taylor Economics międzynarodowy potencjał badawczy polskich jednostek naukowych i przedsiębiorstw nie jest w pełni wykorzystany. Jak więc wspierać naukowców w rozwoju innowacji dla zdrowia?

- Przede wszystkim warto sukcesywnie przesuwać środek ciężkości, przynajmniej w części badań naukowych, tak by były one planowane i prowadzone pod kątem wypracowania wartości utylitarnych i przyszłej potencjalnej komercjalizacji – uważa Robert Dwiliński, Prezes Fundacji PACTT, Dyrektor Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii, Uniwersytet Warszawski. - Z drugiej strony, naukowców warto „uzbrajać” w pełniejszą wiedzę w poszczególnych obszarach, np. poprawności prowadzonych badań, tak by ich wyniki były niepodważalne, ale także użyteczne pod kątem przyszłych procesów rejestracyjnych. Przewidywanie i projektowanie badań przedklinicznych, w tym wiedza dot. regulacji i międzynarodowych przepisów ma istotne znaczenie dla powodzenia tego procesu.

Akademia Efektywnych Badań Przedklinicznych PACTT-Pfizer realizowana jest pod patronatem honorowym: Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Patronat nad Akademią objęły: Agencja Badań Medycznych i Narodowy Instytut Leków. Partnerami inicjatywy
są: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Warszawski oraz Pfizer Polska.

Czytaj też:
Pierwsza na Dolnym Śląsku autotransplantacja serca u pacjenta chorego onkologicznie

Źródło: Wprost