Apel do Prezesa NSA i Marszałka Sejmu. „Dość okradania zwykłych obywateli”

Apel do Prezesa NSA i Marszałka Sejmu. „Dość okradania zwykłych obywateli”

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie
Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie Źródło:PAP / Rafał Guz
Nikt sobie nie wyobraża sytuacji, aby np. sądy karne nagradzały złodziei za kradzież, a karały grzywną okradanych obywateli. I do tego argumentując to zasadami państwa prawa, sprawiedliwości społecznej i ogólnym porządkiem prawnym (wg „logiki”, że sprawiedliwe jest to, że skoro jeden obywatel miał czegoś za dużo, to ten, któremu ciągle jest za mało może mu to zabrać. W taki właśnie sposób od lat zachowuje się NSA w stosunku do zwykłych obywateli, odmawiając stwierdzenia nieważności decyzji, o których doskonale wie, że nakładają jako podatek coś, co się państwu nie należy, czyli okradają obywateli z ich majątku.

Od ponad 6 lat Fundacja Praw Podatnika, w dziesiątkach postępowań, bezskutecznie starała się przekonać składy sędziowskie NSA, o absurdalności stanowisko tego sądu, że decyzje, o których sąd doskonale wie, że okradają obywatela z jego majątku, nie mogą być usunięte z obrotu prawnego, bo korzystają z zasady trwałości. Skoro jedynym środkiem prawnym usunięcia z obrotu ostatecznej decyzji, nakładającej nienależny państwu podatek, czyli okradającej obywateli z majątku jest tryb stwierdzenia nieważności decyzji z powodu rażącego naruszenia prawa, to ten tryb ma mieć zastosowanie, aby doprowadzić do stanu zgodnego z prawem.

Odmowne stanowisko NSA to nie tylko przyzwolenie na łamanie prawa przez administrację podatkową, której konstytucyjnym zadaniem jest kontrola działania administracji, ale jest to wręcz ewidentna zachęta ze strony sądu dla urzędników do łamania prawa, aby okradali oni obywateli.

Praca urzędników podatkowych rozliczana jest nie z tego, czy działają zgodnie z prawem, ale z tego jak dużych dokonają przypisów podatkowych. Oni wiedzą o tym, że świadomość prawnopodatkowa zwykłych obywateli jest na niezwykle niskim poziomie, i że od zawsze zdecydowana większość decyzji wydawanych w stosunku do zwykłych obywateli nie jest zaskarżana.

Ostatnio taki wyrok (wybryk?), oddalający skargę na odmowę stwierdzenia nieważności decyzji, o której NSA doskonale wiedział, że okrada obywatela, został wydany 23.05.2024r. II FSK 536/21 i już za kilka dni w sprawie II FSK 1130/21 zostanie wydany najprawdopodobniej kolejny, jeśli nadal będzie przyzwolenie na oczywiste niszczenie państwa przez ten sąd.

Artykuł został opublikowany w 23/2024 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.