Radziwiłł o pomocy uchodźcom: Mam wrażenie, że żyjemy w dwóch światach

Polska przyjęła już ponad 2 miliony uchodźców z Ukrainy. Od samego początku największą grupą osób pomagających na pograniczu, ale także zajmujących się opieką nad osobami w punktach recepcyjnych w miastach, są wolontariusze. Bezinteresownie służą pomocą w specjalnych punktach przygranicznych, ale także na dworcach kolejowych, czy specjalnych punktach pomocy. Od początku napływu uchodźców z Ukrainy szereg osób zwracało uwagę na niedostateczną pomoc ze strony władz centralnych. Wytykano m.in. brak systemu pomocy w placówkach, które przejmowały osoby uciekające z Ukrainy.
Zobacz także