IMGW: Zagrożenia powodziowe dla siedmiu województw

IMGW: Zagrożenia powodziowe dla siedmiu województw

Deszcz
Deszcz / Źródło: Fotolia / zsv3207
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia o zagrożeniach powodziowych dla siedmiu województw.

W trzech województwach przewidywane są intensywne opady deszczu. W ciągu ostatnich kilku dni opady deszczu i śniegu na terenie całego kraju powodowały zalania pól, podtopienia domów i piwnic oraz paraliż dróg i mostów. 

Obowiązujące ostrzeżenia hydrologiczne

Wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych/3

 • woj. śląskie; zlewnie: Małej Wisły, Brynicy, Przemszy, Soły (okres ważności 27.04 g.09 do 29.04 g.09) 
 • woj. śląskie; zlewnia górnej Odry (okres ważności 27.04 g.16 do 28.04 g.12)
 • woj. opolskie; zlewnie dopływów Odry (okres ważności 27.04 g.14 do 28.04 g.18)
 • woj. łódzkie; zlewnia Pilicy (okres ważności 28.04 g.09 do 30.04 g.09)
 • woj. łódzkie; zlewnia Warty i Widawki (okres ważności 28.04 g.12 do 30.04 g.10)

Wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych miejscami alarmowych/2

 • woj. małopolskie; zlewnie: Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy (ważność 27.04 g.10 do 29.04 g.09) 
 • woj. śląskie; zlewnia górnej Warty (okres ważności 27.04 g.10 do 28.04 g.12) kont. na kolejne 2 doby
 • woj. śląskie; zlewnia Prosny (okres ważności 28.04 g.10 do 29.04 g.10)
 • woj. świętokrzyskie; zlewnie: Nidy, Czarnej Staszowskiej, Koprzywianki, Kamiennej (okres ważności 27.04 g.12 do 28.04 g.18) 
 • woj. dolnośląskie; zlewnie dopływów środkowej Odry (okres ważności 27.04 g.18 do 28.04 g.15)
 • woj. mazowieckie; dopływy środkowej Wisły (okres ważności 28.04 g.12 do 30.04 g.12)

Prognoza hydrologiczna dla Polski

W dorzeczu Wisły: 

Na górnej i środkowej Wiśle wystąpią wzrosty stanu wody w strefie wody wysokiej, miejscami powyżej stanów ostrzegawczych. Prognozowane wzrosty stanów wody i utworzenie się fali wezbraniowej spowodowane są spływem wód opadowych i roztopowych z górnej części zlewni.

W zlewniach dorzecza górnej Wiśle oraz lewostronnych dopływów Wisły środkowej przewiduje się dalsze wzrosty stanu wody powyżej stanów ostrzegawczych, miejscami także alarmowych. Tendencja wzrostowa będzie utrzymywać się przez kolejne dwie doby, następnie stabilizacja i spadek stanu wody w strefie wody wysokiej, a następnie średniej. 

W ciągu okresu prognostycznego na prawobrzeżnych dopływach górnej Wisły, poniżej ujścia Wisłoki i na prawobrzeżnych dopływach środkowej Wisły prognozuje się wzrosty stanu wody stanu wody do strefy wody wysokiej. 

W zlewni Narwi i Bugu początkowo przeważać będą wzrosty, w strefie wody wysokiej z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych, w wyniku opadów występujących oraz prognozowanych na najbliższą dobę.

W kolejnych dniach (po 02.05) prognozowana jest stabilizacja i wahania związane z przemieszczaniem się wody w z zlewni. 

Przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych będą utrzymywać się w ciągu najbliższych kilku dni, następnie prognozowane są wahania stanu wody związane ze spływem wody z górnych obszarów zlewni.

W dorzeczu Odry:

W okresie prognostycznym na górnej Odrze prognozuje się wzrosty stanu wody w strefie wody wysokiej, miejscami powyżej stanów ostrzegawczych. Na odcinku środkowej Odry stan wody będzie ulegał lokalnym wahaniom w strefie wody średniej. Na dolnej Odrze przewiduje się stabilizacje i nieznaczne wzrosty w strefie wody średniej.

W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry stany wody będą stopniowo wzrastać. W zlewniach Osobłogi, Małej Panwi, Nysy Kłodzkiej występujące i prognozowane opady spowodują dalsze wzrosty stanów wody miejscami powyżej stanów ostrzegawczych. Od niedzieli (30.04) w związku z zanikaniem opadów stany wody będą miejscami ulegały wahaniom związanym ze spływem wody z górnych części zlewni. Nastąpi stopniowe opadanie i stabilizacja sytuacji hydrologicznej. 

Stany wody w zlewniach górnej i środkowej Odry będą układały się w strefie wody wysokiej i średniej, lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych, a nawet alarmowych. Praca zbiorników retencyjnych będzie miała wpływ na przebieg stanów wody na Bystrzycy poniżej Lubachowa, na Bobrze poniżej Pilchowic i na Kwisie poniżej Leśnej.

Na górnej i środkowej Warcie prognozowane są wzrosty stanu wody, na dolnej Warcie niewielkie wahania. Na mniejszych dopływach Warty dominować będą wzrosty stanu wody. Stany wody układać się będą w strefie wody średniej i wysokiej i miejscami powyżej stanów ostrzegawczych a nawet alarmowych. 

Na Noteci i dopływach dominować będą spadki i stabilizacja stanów wody. Stany wody układać się będą w strefach wody średniej, lokalnie wysokiej.

W rzekach Przymorza i na Żuławach:

W ciągu okresu prognostycznego, w związku z przewidywanym wiatrem z kierunku północnego (od 29.04) i północno-zachodniego na wybrzeżu, w ujściowym odcinku Odry i Wisły, na Zalewie Wiślanym i Szczecińskim oraz na Żuławach prognozuje się okresowe wzrosty poziomów wody głównie w strefie stanów średnich. Na rzekach Przymorza przewidywane są niewielkie wahania stanów wody.

W zlewniach Łyny i Węgorapy prognozuje się na ogół wahania poziomu wody, lokalnie z tendencją wzrostową w strefie wody dolnej wysokiej i średniej, spowodowane prognozowanymi opadami atmosferycznymi oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych.

Czytaj także

 0