Zmiany w SKW. Sejmowa komisja poparła wnioski szefa MON

Zmiany w SKW. Sejmowa komisja poparła wnioski szefa MON

Logo MON
Logo MON / Źródło: Newspix.pl / FOT DAMIAN BURZYKOWSKI
Jak poinformował przewodniczący sejmowej komisji ds. służb specjalnych Marek Opioła z Prawa i Sprawiedliwości, pozytywnie zaopiniowano zmiany na stanowisku zastępcy szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Odwołany wiceszef SKW

Polityk przedstawił dokumenty o dzisiejszych opiniach komisji ds. służb specjalnych dla ministra obrony narodowej na Twitterze. Ze stanowiska zastępcy szefa SKW odwołano płk. Tomasza Grudzińskiego i na jego miejsce powołano płk. Macieja Szpanowskiego oraz ppłk. Roberta Muchę. „Komisja do Spraw Służb Specjalnych na posiedzeniu 20 lutego 2018 roku zaopiniowała pozytywnie wniosek Ministra Obrony narodowej o odwołanie płk. Tomasza Grudzińskiego ze stanowiska zastępcy Szefa SKW”. – czytamy.

„Komisja ds. Służb Specjalnych na posiedzeniu 20 lutego 2018 roku zaopiniowała pozytywnie wnioski Ministra Obrony Narodowej o powołanie płk. Macieja Szpanowskiego oraz ppłk. Roberta Muchy na stanowiska zastępców Szefa SKW” – informuje dokument.

Błaszczak wprowadza zmiany

Wiceszefów SKW powołuje oraz odwołuje szef resortu obrony po uprzednim zasięgnięciu opinii komisji sejmowej ds. służb specjalnych. Od 9 stycznia 2018 roku nowym ministrem obrony narodowej jest Mariusz Błaszczak, który zastąpił na tym stanowisku Antoniego Macierewicza. Od 17 stycznia nowym szefem SKW jest Maciej Materka, który pracował wcześniej w Urzędzie Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Gdy MON kierował Antoni Macierewicz, szefem SKW był Piotr Bączek.

Czytaj także:
Przez MON przeszło kadrowe tornado. Błaszczak wymienił prawie całe kierownictwo

Czytaj także

 3
  • MINISTER OBRONY NARODOWEJ oraz PROKURATOR GENERALNY niech publicznie wyjaśnią postępowania prowadzone w sprawie nielegalnych podsłuchów Żandarmerii Wojskowej wobec kadry 16 batalionu dowodzenia w Elblągu i odpowiedzą na pytania: Dlaczego prokurator Mackiewicz umorzył postępowanie wobec ppor. NS z 16 bdow ,mimo że nikt na tego oficera nie doniósł i nikt nie wnosił o jego ściganie Dlaczego nie zabezpieczono urządzeń podsłuchowych wskazanych przez pokrzywdzonego. Dlaczego umorzono sprawy bez zapoznania się z materiałami operacyjnymi ŻW w Elblągu i ich nie zabezpieczono Dlaczego prokurator TOMASZ MACKIEWICZ z Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Elbląg zataił dane chor. Grzegorza. K. z ŻW i dlaczego nie poniósł za ten czyn konsekwencji. Dlaczego szef prokuratury garnizonowej w Elblągu JAROSŁAW ŻELAZEK po otrzymaniu ponownego wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nielegalnych podsłuchów w 2008r nie wykonał czynności sprawdzających . Dlaczego prokurator Karol Kopczyk mimo iż potwierdził w aktach sprawy fakt zatajenia informacji przez Mackiewicza nie postawił mu zarzutów Dlaczego tylko pokrzywdzony był przesłuchiwany, żandarmi byli tylko rozpytani bez pouczenia o karalności składania fałszywych zeznań Czy istnieje związek między pierwszym doniesieniem z lipca 2007w sprawie nielegalnie stosowanym podsłuchem , a wypowiedzeniem złożonym przez chor. Grzegorza K w lipcu 2007r A MACIEREWICZ lub Komendant Żandarmerii niech ujawni i poda do publicznej wiadomości zakres i wyniki kontroli przeprowadzonej dn.31.01.2008r w oddziale elbląskim ŻW dotyczącej nielegalnego stosowania podsłuchów. Dlaczego pokrzywdzony nie otrzymał informacji mimo upływu 8 lat na temat zakresu i wyników kontroli. Dlaczego Komendant Żandarmerii woli pisac bezskuteczne doniesienia do prokuratury rejonowej w sprawie znieważania funkcjonariuszy żandarmerii zamiast publicznie odpowiedzieć na pytania.
    •  
      •  
        Dobrze! Trzeba czyścić złogi po ruskim agencie i wyciąć w pień każdego, kto miał związek z Macierewiczem, albo chociaż cokolwiek wspólnego z NCSS, z którego już prosta droga prowadzi do ruskiej mafii a dalej do GRU