• Japonia Europy 8 gru 2002 Niemcy stają się hamulcowym Starego Kontynentu