• Eurozłoty 23 sie 1998 Graficznym symbolem euro jest grecka litera epsilon przecięta poziomo dwiema równoległymi liniami. W ten sposób plastycznie ukazano historię dochodzenia do euro: greckie korzenie cywilizacji europejskiej, próby zintegrowania naszego kontynentu oraz wyzwanie, jakie stanowi...