• Autorytet językowy Polaków? Jan Paweł II 12 lip 2013, 22:26 - Pogłoski o tym, że za chwilę wszyscy będziemy mówili po angielsku, są mocno przesadzone. – mówi Małgorzacie Wyszyńskiej językoznawca profesor Halina Zgółkowa.
  • Żal po saturatorach 7 lip 2013, 20:00 Wśród Polaków panuje rozgardiasz co do tego, co jest wulgarne, a co już spowszedniało – mówi językoznawca profesor Halina Zgółkowa.