Opublikowane teksty

  • Włoska śluza gazoportu

    5 kwi 2015, 20:00Przed publikacją raportu Najwyższej Izby Kontroli, obnażającego zaniedbania państwa przy budowie gazoportu, inwestor i wykonawcy byli bliscy porozumienia, które załatwiało sprawę wzajemnych rozliczeń i gwarantowało start terminalu w tym roku. Po...