• Liderzy zysku6 maj 2001Opolską cementownię Górażdże i warszawską firmę Spedpol specjalizującą się w logistyce łączy jedno - przemyślane inwestycje w nowoczesne technologie. Górażdże instalują urządzenia produkcyjne ostatniej generacji, a dla Spedpolu sieć informatyczna...
  • Nomadzi biznesu7 sty 2001Zachodni menedżerowie przenoszą się z kraju do kraju, polscy - z miasta do miasta
  • Ekstraklasa ekonomistów22 paź 2000Polska gospodarka rozwija się w szybkim tempie i nie traci równowagi, choć doświadczyła ostatnio licznych plag zewnętrznych i wewnętrznych - kryzysu na rynkach naftowych, słabości euro, wysokich kosztów kilku reform oraz nieurodzaju w rolnictwie i...