Opublikowane teksty

  • Kto to jest Hitler?

    4 sty 2004Dopiero trzeciemu pokoleniu powojennych Niemców dane było się zbliżyć do prawdy o III Rzeszy