• Trudni Polacy 29 kwi 2001 Nie możemy przeciągać rozszerzenia unii. Musimy przyjąć pierwsze państwa. ELMAR BROK, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego: - Powodów wystąpień kanclerza Schrödera, domagającego się siedmioletniego okresu przejściowego w sprawie swobodnego...