Arkadiusz Pragłowski

Autor jest dyrektorem generalnym Warner Bros Poland.
1


  • SCENARIUSZ DLA KINA 19 lip 1998 Wszyscy pamiętamy słynny dialog Himilsbacha z Maklakiewiczem na temat wyższości kina amerykańskiego nad kinem polskim. Większość z nas głośno lub po cichu podziela ten pogląd, na ogół wolimy się jednak ubierać w modne szaty obrońców narodowej kultury lub też (nie mniej modnie)...