• Czarne stopy 10 wrz 2000 Decyzja RPP grozi osłabieniem tempa wzrostu gospodarczego w roku 2001 o 0,2-0,5 procent