Ikona świętego Stalina

Ikona świętego Stalina

Dodano:   /  Zmieniono: 
Władze prawosławnej cerkwi uznały, że pokazywanie ikony, na której widnieje postać Józefa Stalina jest sprzeczne z prawem kościelnym. Jak twierdzą duchowni, dawny przywódca nie może znajdować się na świętym obrazie, ponieważ nie został kanonizowany, donosi „Wriemia Nowestei”.
Ikona Stalina znajduje się w miejscowości Strielno pod Petersburgiem. Ihumen Ewstafij, zarządzający miejscową cerkwią już zdjął ze ściany święty obraz. Poprosił też Patriarchat Moskiewski o zwolnienie go z pełnionej funkcji. Skargę na duchownego wnieśli do władz kościelnych mieszkańcy Strielna. Są oni podzieleni na dwa obozy. Spora część z nich uważa, że Stalin był dobrym człowiekiem i wielkim wodzem. Według nich za jego dokonania należy mu się miejsce w cerkwi.

Duchowny nie chce komentować zaistniałej sytuacji. Wcześniej chętnie opowiadał o Józefie Stalinie. Twierdził, że uważa go za ojca narodu i obrońcę Rosjan. „Uczucie, że Stalin to mój wielki ojciec nie opuściło mnie przez całe życie", tak jeszcze miesiąc temu Ihumen ze Strielna wypowiadał się dla mediów. Według duchownego Stalin nigdy nie kłamał i rozumiał ludzi. Związek Radziecki wygrał dzięki niemu Wielką Wojnę Ojczyźnianą w latach 1941-1945.

Niedawno organizacja Komuniści Petersburga i Obwodu Leningradzkiego poprosili Patriarchat Moskiewski o kanonizowanie „wielkiego" Stalina. Władze kościelne wydały jednak decyzję odmowną. Działacze komunistyczni uważają, że decyzja duchownych jest zła i stoi w sprzeczności z przekonaniami Rosjan. Według nich Stalin cieszy się w Rosji szacunkiem większości społeczeństwa, dodaje dziennik.

kr

+
 0

Czytaj także