Ryzykowny hadż

Dodano:   /  Zmieniono: 
Na czwartkowym nadzwyczajnym spotkaniu ministrów zdrowia z krajów arabskich w Kairze, poświęconym walce ze świńską grypą, podjęto trudną decyzję, dotyczącą milionów muzułmanów na całym świecie. Wyznawcom islamu zaleca się w tym roku zrezygnować z hadżu – czytamy w dzienniku „Rossijskaja Gazieta”.
Spotkanie odbyło się pod patronatem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), która zaproponowała, by zakazać w tym roku pielgrzymki do świętych miejsc muzułmanom w wieku ponad 65 lat, dzieciom do 12 lat, a także chronicznie chorym. W efekcie podjęto decyzję, że wszelkie ograniczenia odnośnie  większej (hadż) i mniejszej (umra) pielgrzymki powinny zostać zaaprobowane przez same kraje arabskie. Pomimo to każdemu państwu zaleca się opracowanie ogólnokrajowej strategii szczepienia ludności oraz zwiększenie nakładów na obserwację rozprzestrzeniania się wirusa H1N1.

Hadż, który w tym roku rozpocznie się w listopadzie, co roku gromadzi około 3 milionów muzułmanów. Część państw już ogłosiła, że ograniczy wyjazdy pielgrzymów do Mekki i Medyny. Tym niemniej władze Arabii Saudyjskiej, na której terytorium znajdują się główne świątynie islamu, oczekują, że w ciągu najbliższych pięciu miesięcy do ich kraju przybędą ponad 2 miliony pielgrzymów.

Tymczasem wyszło na jaw, że władze Stanów Zjednoczonych poszukują ochotników do wypróbowania na sobie nowej szczepionki przeciwko wirusowi A/H1N1 – podaje „Rossijskaja Gazieta". Do badań klinicznych potrzeba tysięcy wolontariuszy – od niemowląt po starców, choć jako pierwsi zostaną zaczepieni głównie dorośli zdrowi ludzie. Początek eksperymentalnej immunizacji planowany jest na sierpień.

KW