Weterani europejskiej polityki apelują: ratujmy euro!

Weterani europejskiej polityki apelują: ratujmy euro!

Dodano:   /  Zmieniono: 
Kilku byłych przywódców Starego Kontynentu zaapelowało na łamach dziennika "Le Monde" do liderów UE o przedstawienie jasnej wizji ratowania strefy euro, wyrażając zarazem wiarę w przetrwanie unijnej waluty. Artykuł, opublikowany na łamach najbardziej znanej francuskiej gazety, podpisało pięć osobistości europejskich, wśród nich były szef Komisji Europejskiej Jacques Delors oraz dawni premierzy Włoch i Hiszpanii: Romano Prodi i Felipe Gonzales.

Sygnatariusze krytykują obecnych przywódców Europy za "nieobecność jasnej wizji zagadnień", wykraczającej poza rozwiązywanie "doraźnych trudności". Byli liderzy Europy piszą, że "euro musi przetrwać ten kryzys i przetrwa go", pod warunkiem jednak, że UE potrafi sformułować taką właśnie "jasną wizję".

Jednym z elementów programu ogłoszonego przez autorów apelu w "Le Monde" ma być to, że każde z państw unijnych będzie gwarantowało depozyty bankowe swoich obywateli. Jednak - jak dodają sygnatariusze apelu - instytucje finansowe, które dużo ryzykowały, kupując obligacje bankowe w państwach pogrążonych w kryzysie, jak w Islandii czy Irlandii, "muszą same dźwigać swoją część ciężaru". W przekonaniu Delorsa i innych byłych liderów, UE powinna w imię "solidarności europejskiej" "zrobić wszystko, aby uniknąć niespłacalności długu greckiego". Autorzy tekstu apelują, aby ratować Grecję przy zastosowaniu takich mechanizmów, jak "wykupienie ze środków unijnych lub międzynarodowych części najniżej notowanych długów państwowych w celu ich anulowania".

Zdaniem sygnatariuszy tekstu, należy wzmocnić zarządzanie finansami na szczeblu europejskim, gdyż zajmujące się tym dotychczas instytucje - Europejski Bank Centralny czy Rada ministrów finansów eurogrupy - okazały się niewystarczające w obliczu kryzysu. "Trzeba będzie zredukować deficyty państw. Ale musi to być poddane kontroli, a perspektywa czasowa powinna być ustalona realistycznie" - podkreślają autorzy artykułu w "Le Monde".

Jeśli te zasady zostaną przyjęte przez przywódców politycznych UE, poszczególne państwa, Komisję Europejską i Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW), to "można będzie znaleźć rozwiązanie wyjścia z kryzysu" - kończą sygnatariusze artykułu we francuskim dzienniku.

PAP

 0

Czytaj także