Quiz z wiedzy ogólnej. Prawda czy fałsz?

Sprawdźcie swoją wiedzę ogólną, odpowiadając na kilka pytań. Waszym zadaniem jest zweryfikowanie, czy dane twierdzenie jest prawdziwe, czy fałszywe.
Twój wynik:

1 / 9 Wisła wypływa z Baraniej Góry.

prawda
fałsz

2 / 9 W Polsce nie ma niedźwiedzi.

prawda
fałsz

3 / 9 Oficjalne barwy Stolicy Apostolskiej to żółty i niebieski.

prawda
fałsz

4 / 9 Amplituda temperatury to różnica między największą a najmniejszą zmierzoną wartością temperatury w danym okresie.

prawda
fałsz

5 / 9 Wysokość względną mierzy się od poziomu morza.

prawda
fałsz

6 / 9 Kilotona to więcej niż gigatona.

prawda
fałsz

7 / 9 Wieża Eiffla w Paryżu została zbudowana w XIX wieku.

prawda
fałsz
Budowę ukończono 31 marca 1889 roku.

8 / 9 W skład Trylogii Sienkiewicza wchodzi "Quo vadis".

prawda
fałsz

9 / 9 Rosja nie ma dostępu do Morza Bałtyckiego.

prawda
fałsz

Zobacz inne quizy